Concept Strategy

Рішення Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» від 24 березня 2016 року (протокол №3) «Про Концепцію розвитку ДВНЗ «УжНУ».

Концепція інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр.

Концепція інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр., розроблена в ході реалізації ННІ євроінтеграційних досліджень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду, розкриває основні напрями і чинники трансформації УжНУ як класичного традиційного університету в інноваційний вищий навчальний заклад. Окреслено напрями інноваційної діяльності університету у сфері трансферу технологій, механізм її реалізації через Науковий парк. Розкрито засоби підвищення інноваційного потенціалу міжнародного співробітництва УжНУ і його ролі в інтегруванні до європейського освітнього і наукового простору. Сформульовано пріоритетні напрями трансформації традиційного університету в інноваційний. Важливою складовою Концепції є розроблена система індексації та моніторингу ефективності інноваційного розвитку університету, що забезпечить системний аналіз його якісних і кількісних сторін, дасть можливість приймати ефективні управлінські рішення.