Наукове товариство студентів та аспірантів

 

 

Голова наукового товариства – Матьовка Микола

Контакти: тел.: +38(066)58-12-192

E-mail: ntsa@uzhnu.edu.ua ;  niki.matovka@gmail.com

 

Наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (НТСА) є добровільним об'єднанням студентів, аспірантів та молодих вчених. Наукове товариство є однією з форм студентського самоврядування. На сьогодні НТСА налічує близько 550 дійсних членів. За час існування Наукового товариства студентів та аспірантів студентами Ужгородського національного університету опубліковано більше 5600 наукових публікацій із актуальних проблем гуманітарних та технічних наук.

Основною метою діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів УжНУ є всебічне сприяння науково-дослідній, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених, а також проведення соціально-просвітніх заходів у місті Ужгород.

На рівні УжНУ діють такі органи Наукового товариства:

 • Загальні збори  Наукового товариства УжНУ;
 • Правління Наукового товариства УжНУ;
 • інші органи, утворені Загальними зборами Наукового товариства УжНУ.

Загальні збори Наукового товариства УжНУ (далі – Загальні збори) є вищим представницьким органом  Наукового товариства, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів Наукового товариств та контроль за діяльністю Правління Наукового товариства (далі – Правління), а також інших органів Наукового товариства.

Правління є постійно діючим виконавчим органом, який виконує координаційні функції та керує поточною роботою Наукового товариства в період між скликаннями Загальних зборів. Членами Правління за посадою є Голова, Перший заступник Голови, Заступник  Голови, секретар Наукового товариства, голови Наукових товариств факультетів (інститутів), голова Наукового товариства коледжу УжНУ.

Члени НТСА Ужгородського національного університету неодноразово виборювали високі місця на студентських наукових конкурсах та олімпіадах, а також активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях семінарах та круглих столах. Зокрема, на Х Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та докторантів «Досягнення студентської науки: реалії, проблеми та перспективи», м. Мішкольц (Угорська Республіка) НТСА ДВНЗ «УжНУ» відзначене Дипломом Гран-Прі «За плідну наукову діяльність та вагомий внесок у інтеграцію української освіти в європейський освітній та науковий простір».

Члени НТСА займають керівні посади у Всеукраїнських організаціях, зокрема у Лізі студентів Асоціації правників України, Українській асоціації студентів-медиків та Українській асоціації студентів-стоматологів.

 

 

Завдання Наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів:

 • сприяння у створенні умов ефективної науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих вчених;
 • організація та проведення  університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів наукових робіт та інших заходів студентів, аспірантів та молодих вчених;
 • видання наукових збірників студентів та аспірантів за матеріалами конференцій;
 • висвітлення проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів у засобах масової інформації;
 • інформування студентів, аспірантів про гранти, конкурси, олімпіади, конференції та інші заходи наукового спрямування, створення сприятливих умов для участі в них;
 • сприяння та організація видань наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених;
 • пошук талановитих студентів, аспірантів, серед осіб, які навчаються в університеті та надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння розвитку молодіжних наукових ініціатив.

Відповідальний за інформацію: Голова наукового товариства - Матьовка Микола
Дата оновлення сторінки: 25.04.2019