Структурні підрозділи

 1. Колегіальні та дорадчі органи управління та органи самоврядування
 1. Навчальні підрозділи
 • Біологічний факультет
  • Кафедра плодоовочівництва і виноградарства
   • Навчально-науково-виробничий центр «Деренівка»
  • Кафедра генетики, фізіології рослин і мікробіології
  • Кафедра ботаніки
  • Кафедра зоології
  • Кафедра ентомології та збереження біорізноманіття
  • Віварій
  • Зоологічний музей
  • Біобаза
  • Ботанічний сад
 • Географічний факультет
  • Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
  • Кафедра землевпорядкування та кадастру
  • Кафедра лісівництва
   • Навчально-дослідницька лабораторія біології лісу та мисливствознавства 
 • Економічний факультет
  • Кафедра економічної теорії
  • Кафедра фінансів і банківської справи
  • Кафедра економіки і підприємництва
  • Кафедра обліку і аудиту
  • Навчально-наукова інноваційна лабораторія
 • Інженерно-технічний факультет
  • Кафедра комп’ютерних систем та мереж
  • Кафедра приладобудування
  • Кафедра технології машинобудування
  • Кафедра електронних систем
  • Кафедра міського будівництва та господарства
 • Математичний факультет
  • Кафедра кібернетики і прикладної математики
  • Кафедра алгебри
  • Кафедра системного аналізу і теорії оптимізації
  • Кафедра теорії ймовірностей і математичного аналізу
  • Кафедра диференційних рівнянь та математичної фізики
 • Медичний факультет
  • Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
  • Кафедра соціальної медицини та гігієни
  • Кафедра біохімії, фармакології, фізичних методів лікування з курсом аналітичної медицини
  • Кафедра факультетської терапії
  • Кафедра хірургічних хвороб
  • Кафедра дитячих хвороб
  • Кафедра мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб
  • Кафедра онкології
  • Кафедра госпітальної терапії
  • Кафедра загальної хірургії
  • Кафедра фізіології та патофізіології
  • Кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії
  • Кафедра акушерства та гінекології
  • Кафедра шкірних та венеричних хвороб
  • Кафедра анатомії людини та гістології
  • Кафедра фармацевтичних дисциплін
 • Медичний факультет №2
  • Кафедра фундаментальних медичних дисциплін
  • Кафедра внутрішніх хвороб
  • Кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін
 • Стоматологічний факультет
  • Кафедра хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології
  • Кафедра дитячої стоматології
  • Кафедра ортопедичної стоматології
  • Кафедра терапевтичної стоматології
  • Кафедра стоматології дитячого віку
  • Кафедра стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології
  • Кафедра фундаментальних медичних дисциплін
  • Кафедра клінічних дисциплін
  • Кафедра клініко-лабораторної діагностики та фармакології
  • Науково-навчальний центр «Клінічної парадонтології та патології слизових оболонок рота»
  • Навчально-науковий тренінгів центр післядипломної освіти
 • Факультет здоров’я та фізичного виховання
  • Кафедра основ медицини
  • Кафедра фізичної реабілітації
  • Кафедра фізичного виховання
  • Кафедра наук про здоров’яНавчально-науковий центр «Інститут здоров’я та безпеки життєдіяльності»:
   • головний ресурсний інноваційний центр з соціальних епідемій та медицини залежностей з науково-навчальним комплексом;
   • лабораторія міждисциплінарних фундаментальних і прикладних досліджень.
 1. Навчально-наукові інститути
 1. Загальноуніверситетські відділи і служби в сфері управління
 1. Науково-дослідна частина (підрозділи забезпечення наукової діяльності): віднести до п.2 після навчальної частини - я не розую, куди перенести
 1. Наукова бібліотека
 • відділ обслуговування
 • довідково-бібліографічний центр
 • відділ наукової обробки літератури
 • відділ іноземної літератури
 • відділ «Карпатики»
 • відділ рукописів і стародруків
 • відділ комплектування
 • відділ центрального книгосховища
 • відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення:
  • сектор підтримки автоматизації бібліотечної системи та програмного забезпечення
  • сектор комп’ютерного забезпечення
 • Музей рукописів та стародруків
 • Центр наукометрії та інформаційної підтримки досліджень
 1. Спеціалізовані вчені ради
 1. Науково-дослідні інститути, центри та лабораторії
 1. Адміністративно-господарська частина (підрозділи господарського забезпечення)
 • Відділ охорони
 • Господарський відділ
 • Відділ капітального будівництва та технічної експлуатації
 • Відділ головного інженера
 • Відділ головного енергетики та енергозбереження
 • Відділ поточного ремонту
 • Відділ постачання
 • Автогосподарство
 • Електровимірювальна лабораторія «Мегаватт»
 1. Громадські організації
 1. Служби забезпечення соціального напряму діяльності

Дата оновлення: 21.10.2019
Відповідальний за інформацію: Шафраньош Олексій Іванович