Студентська рада

Студентська рада Ужгородського національного університету – Команда ініціативних, творчих та самовідданих студентів з усіх факультетів, які працюють з єдиною метою: «На благо університету та студентів!».

Студенти УжНУ активно долучаються до участі в управлінні університетом через органи студентського самоврядування, та мають спільну ціль –  підвищити якість знань, виховання духовності, культури, зростання у студентів соціальної активності та відповідальності за прийняті рішення.

На всіх рівнях налагоджені ділові та конструктивні стосунки між студентами та адміністрацією на основі взаєморозуміння та співпраці. Члени студради входять до складу вчених рад факультетів, інститутів, педагогічної ради коледжу та Вченої ради університету.

Студрада вносить на розгляд ректорату, деканатів, профспілкового комітету студентів та НТСА подання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності студентського самоврядування. Свої пропозиції щодо удосконалення системи навчання і виховання у закладі, проведення поточного та підсумкового контролю, графіків екзаменаційних сесій, режиму роботи бібліотеки, читальних залів, спортивного залу, занять спортивних секцій, проведення наукових зібрань та різноманітних культурно-масових акцій, які розглядаються та обговорюються спільно з керівництвом університету.

Студентська Рада Університету є вищим  колегіальним виконавчим органом студентського самоврядування та функціонує на рівні Університету. Студрада очолює систему студентських самоврядувань факультетів  та гуртожитків університету.СР УжНУ діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх студентів університету.

Представники студентського самоврядування -  направляють свою роботу та вільний час для того щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, заявами та клопотаннями від імені студентів до адміністрації університету, допомагати вирішувати будь-які проблеми та складнощі, підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо!

Відповідальний за інформацію: Вікторія Микулянець
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017