Рада молодих вчених


Рада молодих вчених є добровільним об’єднанням на основі загальних інтересів аспірантів, молодих вчених і співробітників Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Рада молодих вчених функціонує на принципах добровільності, колегіальності, відкритості, на громадських засадах.

Метою Ради молодих вчених є представництво та захист інтересів наукової молоді у професійній сфері, сприяння організації та проведенню науково-дослідних робіт, а також обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.

Діяльність Ради молодих вчених регулюється Конституцією України i законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом ДВНЗ «УжНУ», а також Положенням про Раду молодих вчених ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (затвердженим Конференцією трудового колективу ДВНЗ «УжНУ» 29 січня 2015 року).

Основними завданнями є:

  • консультативна підтримка в питаннях науково-дослідної діяльності аспірантів, молодих вчених, співробітників ДВНЗ «УжНУ», а також активних в науковій роботі студентів, спрямована на закріплення молодих наукових кадрів в університеті;
  • сприяння налагодженню професійних контактів і культурних зв’язків з іншими вітчизняними й закордонними навчальними та науковими установами;
  • поширення наукової та іншої інформації;
  • сприяння залученню молодих учених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;
  • виконання ролі представницького органа із захисту прав наукової молоді перед адміністрацією вищого навчального закладу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.