Археологічний музей УжНУ

Археологічний музей Ужгородського національного університету створено наказом ректора 9 березня 2004 р. Його метою стало збереження історико-культурних цінностей від палеоліту до пізнього середньовіччя, які протягом десятиліть накопичено археологічною експедицією УжНУ.

На початку 2013 р. Археологічний музей реорганізовано та перенесено у нові приміщення, що складаються з експозиційно-конференційниої зали, камеральної лабораторії та реставраційної майстерні.

Фонди Археологічного музею поділяються на основні фонди музейних предметів, які складають кістяк музейної експозиції та фонди науково-допоміжних матеріалів, що містять супровідну інформацію і не становлять цінності як предмети музейного значення.

Головними напрямками діяльності музею є допомога в організації навчально-виховного процесу, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова та пам’яткоохоронна діяльність. Співробітниками музею також проводиться обстеження, дослідження та атрибуцію пам’яток археології краю, дають рекомендації щодо їх збереження. Спільно зі студентами історичного факультету здійснюються щорічні археологічні експедиції з метою вивчення ключових пам’яток Закарпаття.

В рамках міжнародної діяльності Археологічний музей тісно співпрацює з музейними та науковими установами Словаччини, Угорщини, Румунії.

Відповідальний за інформацію: Завідувач археологічного музею - Мойжес Володимир Валерійович
Дата оновлення сторінки: 05.08.2015