Студентський відділ

Студентський відділ є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у складі навчальної частини, який забезпечує інтеграцію студентів у навчально-виховний процес, забезпечує соціальні умови адаптації студентів університету.

Основні функції та завдання відділу

 • Ведення особових справ студентів. Перевірка особових справ студентів, переведених або поновлених з інших навчальних закладів.
 • Підготовка наказів про відрахування, поновлення, переведення студентів; про надання студентам академічних відпусток, повторне навчання, допуск до складання академічної різниці.
 • Перевірка стану комплектування отриманих від приймальної комісії особових справ здобувачів вищої освіти, зарахованих до університету.
 • Підготовка та передача особових справ студентів, що закінчили університет, для постійного зберігання в архіві.
 • Підготовка відповідей на запити правоохоронних органів, навчальних закладів та інших установ, що передбачені чинним законодавством.
 • Видача академічних довідок відрахованим студентам.
 • Організаційний та методичний супровід процедури виготовлення та видачі студентських квитків.
 • Організаційний та методичний супровід процедури підготовки та видачі документів про вищу освіту. Контроль за правильністю оформлення документів про вищу освіту.
 • Видача оригіналів документів, які підлягають поверненню з особових справ студентів, що закінчили університет або були відраховані.
 • Облік контингенту студентів та регулярне його уточнення з факультетами та ЄДЕБО.
 • Формування списків студентів і внесення в них оперативних змін відповідно до наказів.

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 14.09.2018