Faculty of Engineering


Інженерно-технічний факультет було відкрито в Ужгородському державному університеті наказом ректора №139-05 від 7 березня 1991 року.

З першого вересня 1991 року розпочали навчання дві групи зі спеціальностей «Технологія машинобудування» та «Приладобудування» за денною і заочною формами навчання, де освіту здобували 50 студентів. Пізніше були відкриті нові спеціальності та сформовані відповідні кафедри.

Підготовку фахівців на факультеті забезпечують п’ять випускових кафедр: 

  • приладобудування (завідувач – проф. Іваницький В.П.);
  • технології машинобудування (завідувач – проф. Жигуц Ю.Ю.);
  • електронних систем (завідувач – проф. Опачко І.І.);
  • міського будівництва і господарства (завідувач – доц. Голик Й.М.);
  • комп’ютерних систем та мереж (завідувач – доц. Горват П.П.).