Контакти:

З питань нарахування та виплати заробітної плати - (0312) 63-05-92

З питань нарахування та виплати стипендії - (0312) 63-17-11

Головний бухгалтер - (0312) 63-02-06

Одним з провідних підрозділів управлінської структури університету, який здійснює формування повної і достовірної інформації про результати його діяльності та майновий стан, використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, є бухгалтерія. Цей підрозділ тісно взаємопов'язана з усіма службами університету. Бухгалтерський облік ведеться в університеті безперервно від дня його заснування. Бухгалтерія забезпечує користувачів,  повною та неупередженою інформацією про фінансове становище та результати діяльності університету.

Основні завдання бухгалтерії:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету;
  • забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної звітності;
  • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Положення про бухгалтерію ДВНЗ "УжНУ"

Відповідальна за інформацію: Руслана Вовчанська
Дата оновлення: 12.11.2018