Адміністративно-господарська частина (АГЧ) є самостійним структурним підрозділом Ужгородського національного університету і підпорядкована проректору з адміністративно-господарської роботи.

АГЧ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора.

 

Адміністративно-господарська частина об'єднує, координує і контролює роботу:

 

 • відділу капітального будівництва та технічної експлуатації (нач. відділу: Ревуцький Е.В.);
 • відділу постачання (нач. відділу: Стегура Є.С.);
 • адміністративно-господарського відділу (нач. відділу: Веселовський Ю.І.);
 • служби головного інженера (гол. інженер: Мучичка М.І.);
 • відділу охорони (нач. відділу: Цьока І.С.);
 • відділу охорони праці (нач. відділу: Матяшовський В.В.);
 • автогосподарство.

Адміністративно-господарська частина:

 • приймає активну участь у роботі по матеріально-технічному та побутовому забезпеченню навчального процесу в університеті на рівні державних стандартів якості освіти, наукової діяльності та господарських потреб, підготовку спеціалістів відповідного рівня кваліфікації за спеціальностями університету;
 • організовує належний рівень транспортного обслуговування потреб університету;
 • вирішує питання перспективного й поточного планування господарчої діяльності навчального закладу за всім її спектром, розроблення пропозицій щодо підбору підрядних організацій для ведення капітального будівництва й інших ремонтно-будівельних робіт;
 • забезпечує розроблення тендерних пропозицій із питань будівництва, матеріально-технічного постачання та інших сторін господарчої діяльності;
 • аналізує організацію технічної експертизи споруд і об’єктів, уведення в експлуатацію всіх споруд, які знаходяться на балансі університету - будівель, інженерних систем та обладнання, вчасне проведення системних ремонтів з метою довгострокового експлуатаційного зберігання, забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці;
 • систематично вивчає питання щодо розробки, впровадження та контролю заходів щодо економії енергетичних, матеріальних ресурсів у системі господарчої діяльності;
 • співпрацює з іншими підрозділами і службами університету;
 • систематично проводить оперативний контроль і забезпечення безперервної роботи всіх інженерних мереж та систем сигналізації в навчальних корпусах і гуртожитках.

Основними завданнями АГЧ є:

 • здійснення заходів щодо господарського обслуговування підрозділів університету;
 • створення умов з утримання в належному стані території, будівель і приміщень навчального закладу відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки;
 • організація роботи з факультетами, кафедрами з організації і планування належних умов проведення навчального процесу;
 • забезпечення і планування матеріально-технічного постачання для задоволення потреб функціонування всіх напрямів діяльності університету;
 • аналіз стану організації, планування і контролю технічного стану й технічної експлуатації всіх університетських корпусів і споруд, виробничих об’єктів, систем та мереж електро -, водо -, газо- і теплопостачання та зв’язку;
 • розробка перспективних і поточних планів капітального будівництва, реконструкції університетських об’єктів, капітального й поточного ремонту;
 • ефективне управління підпорядкованими підрозділами.

 

АГЧ працює за складеним планом робіт на рік і помісячно.
Ремонтно-будівельні роботи проводять бригади працівників університету. АГЧ постійно працює над розв’язанням задач по економному витрачанню енергоносіїв, безпеки життєдіяльності працівників і студентів.

Територія університету освітлена, контролюється охороною та утримується в належному стані у відповідності до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” та заходів по благоустрою університету. Постійно висаджуються дерева, кущі, весною квіти. Значна увага приділяється виконанню екологічної програми: збір і вивіз побутових відходів, утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп згідно укладених угод.         
Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд, особлива увага звертається на забезпеченість приладами опалення, ефективність їх роботи, рівень протипожежного захисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, технічну укріпленість, відповідність електромереж та електроустаткування вимогам норм і правил їх безпечної експлуатації.

Положення про відділ капітального будівництва та технічної експлуатації ДВНЗ "УжНУ".

Положення про відділ постачання ДВНЗ "УжНУ".

 

 

Відповідальний за інформацію: Сойма Дмитро Юрійович
Дата оновлення: 26.06.2018