В 1978 р. наказом ректора № 171 від 25.01.1978 р. створено обчислювальний центр як окремий підрозділ. Першим начальником центру було призначено Мельниченко Д. П. Було розроблено і впроваджено підсистему “Абітурієнт” в системі “АСУ ВУЗ”. Ця підсистема послужила поштовхом для створення таких пакетів програм: “Студент”, “Стипендія”, “Успішність”, “Екзамен”. В 1992 р. на обчислювальних машинах серії ЕС для бухгалтерії була запущена в роботу система “Зарплата”, а для Міністерства Освіти України система “Підручник”.

В 2000 р. наказом ректора № 205-03 від 07.09.2000 р. був створений інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ), до якого ввійшли обчислювальний центр та інтернет-центр. В 2006 р. наказом ректора № 55/01-03 від 22.05.2006 р. ІОЦ було реорганізовано на аналітично-обчислювальний цент (АОЦ) та інформаційно-технічний центр (ІТЦ).  

Наказом ректора № 543/01-17 від 12.05.2016 аналітично-обчислювальний центр переіменовано на інформаційно-обчислювальний центр.        

Головною метою діяльності Центру є:

ІОЦ створено для обробки баз даних студентів та для забезпечення інформацією структурних підрозділів УжНУ, формування звітності для Міністерства освіти, ведення обліку студентів, експлуатація і виконання задач ЄДЕБО, створення наказів на призначення стипендій, формування замовлень на одержання студентських квитків, дипломів та додатків до дипломів європейського зразка. 

Начальник інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ): Чмель Олександр Федорович.

Структрура АОЦ включає:

  1. Відділ єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), (нач.відділу Смужаниця Я.В.)
  2. Лабораторія баз даних і АСК (зав. лаб. Баранник В.В.)
  3. Лабораторія програмного забезпечення та підтримки користувачів (зав. лаб. Чулей В.М.)

Положення про інформаційно-обчислювальний центр ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальний за інформацію: Чмель Олександр Федорович
Дата оновлення: 03.07.2018