Планово-фінансовий відділ – структурний підрозділ, що створений для організації планування та здійснення фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Ужгородський національний університет» по основній програмній діяльності «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» у відповідності з вимогами та керівними засадами чинного законодавства України.

Завдання відділу:

  • Планування та організація фінансування основної діяльності університету «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».
  • Складання перспективного проекту кошторису, щорічного кошторису доходів та видатків, розрахунків до кошторису по КПКВ 2201160.
  •  Подання та затвердження у Міністерстві освіти і науки України кошторисів та штатного розпису на відповідний календарний рік.
  • Складання та подання в Міністерство освіти і науки України бюджетних запитів по КПКВ 2201160, розрахунків щодо стипендіального фонду за результатами семестрового контролю, розрахунків щодо потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв .
  • Розробка та затвердження розрахунків, калькуляцій вартості освітніх та інших платних послуг, що надаються університетом по програмній діяльності «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».
  • Складання та подання у відповідні відомства та організації певної статистичної звітності.
  • Представлення інтересів Університету по всіх фінансово-економічних питаннях даної програмної діяльності.
  • Аналіз фінансово-господарської діяльності університету за даними бухгалтерської та статистичної звітності.

 

 

Відповідальний за інформацію: Чурей Марія Павлівна
Дата оновлення: 27.06.2018