Department of labour protection

Відділ охорони праці входить в структуру університету як один з основних виробничо-технічних  відділів для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процес праці.  Працівники відділу охорони праці вирішують питання забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель, вибору оптимальних режимів праці та відпочинку працівників, професійного добору виконавців для визначених видів робіт, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників університету з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці, надання методичної допомоги викладачам з охорони праці і т.д.

Робота  служби охорони праці університету організована згідно чинного законодавства України. Відділом охорони праці за останній час проведена значна робота по організації функціонування системи управління охороною праці в університеті. Для цього розроблено та введено в дію різного роду нормативні документи.

Відділ охорони праці разом з профспілковим комітетом університету здійснює оперативний контроль за станом охорони праці в підрозділах  університету. Під неослабним контролем знаходяться працівники, що працюють  в шкідливих умовах. По результатам атестації на 26 робочих місцях встановлені різного роду пільги.  149 працівників  університету отримують  пільги, з них 105 - надбавку до заробітної плати. Надбавку отримують працівники медичного, фізичного, хімічного та біологічного факультетів, АГЧ. Працівники університету, що працюють в шкідливих умовах праці мають скорочений робочий тиждень та різної тривалості додаткову відпустку.

Велику увагу працівники відділу приділяють запобіганні травматизму в побуті серед працівників та студентів. З студентами, які проходять виробничу практику, вибувають у відрядження, екскурсії, тощо працівники відділу організовують проведення додаткового інструктажу.

Роботу відділу  забезпечують 3 працівники.     

 

Відповідальний за інформацію: Матяшовський Володимир Васильович
Дата оновлення сторінки: 28.06.2018