Відділ кадрів є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет», який підпорядковується безпосередньо ректору. Начальником відділу кадрів є Фалач Ірина Василівна, заступником начальника відділу кадрів – Кляп Вікторія Іванівна.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України,  інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Основними напрямками роботи відділу є:

 • підготовка проектів наказів про прийняття, переведення та звільнення працівників університету згідно з діючим законодавством України;
 • консультування працівників університету з питань трудового законодавства;
 • ведення особових справ працівників університету;
 • ведення трудових книжок, їх облік та зберігання;
 • підготовка відповідних матеріалів для атестаційних і конкурсних комісій;
 • облік заохочень та дисциплінарних стягнень;
 • облік надання відпусток;
 • оформлення документів про призначення пенсій;
 • підготовка документів для державної статистичної звітності;
 • підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості;
 • видача довідок  про теперішню та минулу трудову діяльність працівників університету;
 • обчислення стажу роботи для оплати листків непрацездатності, призначення  працівникам надбавок (доплат) тощо.
 • підготовка документів до архівного зберігання.

Положення про відділ кадрів ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальний за інформацію: Фалач Ірина Василівна.
Дата оновлення: 25.06.2018