Education Department

Навчальна частина – структурний підрозділ ДВНЗ «Ужгородський національний університет», що забезпечує організацію та вдосконалення освітнього процесу, сприяє підвищенню професійної майстерності науково-педагогічних працівників, координує діяльність підрозділів університету з питань організації та проведення освітнього процесу.

Навчальна частина у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», наказами та розпорядженнями адміністрації університету, Положенням про навчальну частину.

До складу навчальної частини входять:

 • відділ планування, організації та контролю освітнього процесу;
 • відділ моніторингу якості освіти, методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу;
 • відділ ліцензування та акредитації;
 • студентський відділ.

Основні функції та завдання навчальної частини

 • Планування, організація та контроль освітнього процесу.
 • Участь у реалізації політики університету щодо забезпечення якості освітніх послуг.
 • Удосконалення освітнього процесу на базі використання сучасних технологій у плануванні, організації та методичному забезпеченні освітнього процесу.
 • Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду навчально-методичної роботи на кафедрах, факультетах та інститутах університету.
 • Розроблення проектів університетських нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації тощо.
 • Методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.
 • Вивчення стану якості науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Координація підготовки і проведення ліцензування та акредитації.
 • Оперативне керування освітнім процесом в університеті.
 • Організація виконання нормативних документів і здійснення систематичного контролю за їх реалізацією.
 • Організація та контроль підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
 • Організація та участь у засіданнях Науково-методичної ради університету.
 • Організаційний та методичний супровід видачі студентських квитків та документів про вищу освіту.
 • Керівництво організацією всіх видів практик студентів.
 • Ефективне використання наявної навчально-лабораторної бази, диспетчеризація освітнього процесу.

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 14.09.2018