Бізнес-центр

Бізнес-центр Ужгородського національного університету засновано на базі спільної програми УжНУ та Центральноконектикутського університету (США) для допомоги фахівцям різних напрямів у засвоєнні нововведень в економічних процесах та розвитку малого бізнесу в Закарпатті. Створивши партнерство двох університетів, було розроблено концепцію центру підтримки малого бізнесу в Закарпатті, яка пройшла експертизу у Вашингтоні і отримала  високу оцінку.

  На базі цієї концепції, використовуючи потужний майновий і кадровий потенціал УжНУ та його закордонних партнерів, залучаючи студентів, а також маючи в розпорядженні фінансову та методичну підтримку  фонду «Євразія»,  в УжНУ розпочалася робота по створенню Бізнес-центру. З іншого боку, створення такого центру викликане об’єктивною необхідністю, яка підготована змінами,  що сталися в економіці України.    Все це створило сприятливі умови для створення та функціонування Бізнес-центру УжНУ.

Внаслідок цього партнерство отримало грант від фонду «Євразія» в розмірі 104 тис. доларів на створення Бізнес-центру УжНУ.

Очолює Бізнес-центр Кубіній Наталія Юріївна, кандидат економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Інституту економіки та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Пройшла стажування в США та Великобританії. Виступала з лекціями в університетах США, Великобританії, Чеської республіки та Росії. Автор понад 50 наукових праць, активно впроваджує результати досліджень в практику. Координатор програми з Назаретським коледжем Рочестера (США).

Активність Бізнес-центру УжНУ розвивається за трьома основними напрямами

Перший напрям полягає у розвитку міжнародної співпраці p університетами США та Європейського Союзу. В межах співпраці з Кошицьким технічним університетом  здійснюються спільні наукові дослідження, результати яких розповсюджуються через публікації статей у виданнях Європейського Союзу та України. З коледжем м. Ротчестер (США) проводиться діяльність зі створення спільної академічної програми, випускники якої будуть отримувати магістерську ступінь у галузі «Human Resource Management»  американського коледжу та диплом магістра за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» Ужгородського національного університету.         

Другий – практична допомога підприємцям-початківцям при створенні підприємства і складанні бізнес-планів.

Третій напрям  –  тренінгова діяльність у сфері стратегічного управління, управління часом, самоменеджменту. Пропонується клієнтам кілька програм, які орієнтовані на перепідготовку і перекваліфікацію спеціалістів. Бізнес-центр допомагає як підприємцям, так і тим, які залишилися без роботи, знайти себе в умовах ринкової економіки. Сьогодні  на базі Бізнес-центру постійно проходять семінари, круглі столи, організовується робота творчих майстерень між викладачами Ужгородського, американських та європейських університетів.

Відповідальний за інформацію: Кубіній Наталія Юріївна, кандидат економічних наук
Дата оновлення сторінки: 20.10.2013