Центр історичних студій з богемістики і словакістики

Весною 2010 р. кафедра історії Стародавнього світу і Середніх віків (завідувач доц.І.М.Ліхтей) та кафедра Нової і Новітньої історії та історіографії (завідувач проф.Мандрик І.О.) Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" (ДВНЗ "УжНУ") виступили з пропозицією створити при історичному факультеті цього вишу Центр історичних студій з богемістики і словакістики, який діяв би на громадських засадах і мав би за мету об'єднати науковців, які займаються дослідженням історії чеського і словацького народів. Ініціативу двох кафедр підтримала Вчена рада історичного факультету та Вчена рада ДВНЗ "УжНУ". В результаті, 5 липня 2010 р. було видано наказ ректора ДВНЗ "УжНУ" № 97/01-03 про створення на базі кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків та кафедри Нової і Новітньої історії та історіографії Центру історичних студій з богемістики і словакістики (далі - Центр). Координаторами його роботи від кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків було призначено доц. І.М.Ліхтея, а від кафедри Нової і Новітньої історії та історіографії – доц. І.О.Шніцера. Цим же наказом було затверджено Положення про "Центр історичних студій з богемістики і словакістики", яке, крім іншого, передбачає і видання наукового збірника "Історичний часопис з богемістики і словакістики".

У 2012 р. узрів світ другий випуск "Історичного часопису з богемістики і словакістики" (упорядник Ігор Ліхтей), який презентує матеріали міжнародного наукового семінару істориків Ужгородського та Пряшівського університетів "Словаки й українці крізь призму сусідства". Він відбувся 22-23 вересня 2011 року в Ужгороді за ініціативи Центру історичних студій з богемістики і словакістики Ужгородського національного університету та Інституту історії Пряшівського університету у Пряшеві. Форум пройшов на високому науковому рівні, в дружній робочій атмосфері.

Пряшівський університет репрезентували директор Інституту історії доцент Любиця Гарбульова, заступник декана Філософського факультету професор Петер Шворц, доцент Мар'ян Віздал, кандидати історичних наук Ян Адам та Патрик Дерфіняк. З боку Ужгородського національного університету участь у роботі семінару взяли професор Іван Мандрик, доцент Ігор Ліхтей, доцент Ігор Шніцер, доцент Яна Товтин, викл. Мирослав Кіраль.

25-26 жовтня 2012 року в Ужгороді пройшла міжнародна наукова конференція "Словаки на Закарпатській Україні: історія, культура, звичаї та традиції"", співорганізаторами якої стали Центр історичних студій з богемістики і словакістики, Інститут історії Пряшівського університету (директор Любиця Гарбульова) та Товариство словаків Закарпаття ім. Людовіта Штура (голова Валерія Баланко). Захід пройшов за підтримки управління, яке опікується закордонними словаками в уряді Словацької  Республіки. Матеріали конференції буде опубліковано у черговому випуску "Історичного часопису з богемістики і словакістики".

Крім наукових збірників, десятків наукових статей у рамках діяльності Центру видано кілька монографій, а саме:

Товтин Я. Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі монархії Габсбургів (1526-1610 pp.). - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011.-160 с.

Ліхтей І. Між Штауфенами і Вельфами: консолідація Чеського королівства та зміцнення його міжнародного статусу за правління Пршемисла Отакара І (1197-1230). - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. -336 с.

Причетні до діяльності Центру науковці беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях у Словаччині та Чехії. Зауважимо, що в березні 2013 р. доц. І.Шніцера запрошено до Карлового університету у Празі прочитати цикл лекцій з досліджуваної ним проблематики.

Крім того, Центр організував дві екскурсії (у 2011 та у 2012 роках) для студентів історичного факультету визначними й пам'ятними місцями Східної Словаччини. Координатори Центру та студенти (Г.Дубінчак, А.Понзель), що досліджують історію Словаччини, у 2012 р. пройшли місячне стажування в Літній школі Братиславського університету в Модрі.

На сьогодні на громадських засадах участь у діяльності Центру беруть проф. І.Мандрик, доц.І.Ліхтей, доц.І.Шніцер, доц.Я.Товтин, асп.Я.Андрусяк. Вся робота, що ведеться в рамках Центру, є можливою винятково завдяки підтримці меценатів та громадських організацій.

Відповідальний за інформацію: доц. І.М.Ліхтей
Дата оновлення сторінки: 21.10.2013