Лабораторія фізичної електроніки з лабораторією космічних досліджень

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки є підрозділом науково-дослідної частини УжНУ. 5 квітня 1965 року Постановою Ради Міністрів СРСР №337 і відповідними наказами Міністерства вищої і середньої освіти СРСР та УРСР була заснована перша в УжДУ Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики електронних зіткнень (ПНДЛ ФЕЗ), яка з 1984 року носить назву Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки. ЇЇ безпосереднім організатором та першим науковим керівником був професор Іван Прохорович Запісочний, а завідувачем з 1970 року - професор Поп Степан Степанович. Науковим керівником з 1982 по 2008 рр. був професор Шимон Людвік Людвікович. З 2008 року науковим керівником ПНДЛ ФЕ є професор Шафраньош Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук, учень І.П. Запісочного.

Підставою для відкриття ПНДЛ ФЕ була гостра необхідність в проведенні досліджень елементарних процесів зіткнень електронів, іонів і фотонів з атомами, іонами, молекулами та твердими тілами для розв’язання проблем керованого термоядерного синтезу, астрофізичної та лабораторної плазми, екології та біофізики.

 Напрямки досліджень

  1. Квантова електроніка (керівник проф. Шимон Л.Л.);
  2. Фізика електронних зіткнень (керівник проф. Шафраньош І.І.);
  3. Емісійна електроніка (керівник проф. Поп С.С.).

 Свідченням світового рівня досліджень за тривалий період є присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 1995 рік Шимону Л.Л. і колишнім працівникам ПНДЛ ФЕЗ Запісочному І.П., Алексахіну І.С., Шпенику О.Б., Завилопуло А.М., Імре А.Й. за цикл праць (1962-1993 роки) «Елементарні процеси та резонансні явища в парних зіткненнях електронів, атомів і іонів». Експонат, що був представлений на ВДНГ СРСР, отримав вищу нагороду – «Диплом почета», а радянським центром керування польотами космічних кораблів пам'ятними медалями «Участнику подготовки и обеспечения управлення полетом космических кораблей «Союз-Аполлон» були нагороджені Запісочний І.П. та Шимон Л.Л.

 За період 1990-2012 рр. виконано 62 держбюджетних теми, 7 міжнародних грантів, захищено 5 докторських та 13 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 450 наукових статей у фахових журналах, з яких понад 350 у закордонних виданнях, видано 5 монографій. На базі ПНДЛ ФЕ підготовлено понад 250 бакалаврських та магістерських дипломних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Шафраньош Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук
Дата оновлення сторінки: 13.11.2013р.