Центр історично-релігійних студій «Логос»

НДЦ «Логос» було засновано 23 вересня 2010р. рішенням Вченої ради Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" (протокол №9). Координатором центру є к.і.н., доц. Фенич Володимир Іванович. Протягом всього періоду існування НДЦІРС «Логос» його співробітниками на громадських засадах проводиться плідна науково-дослідна робота, зокрема:

І. Міжнародна співпраця.

 1. опубліковано спільну монографію у м.Прага (Ю.Данилець);
 2. завершено виконання наукових біографій з австрійсько-українського проекту «Bischoflexicon» та «Frintaneum» (В.Фенич, В.Кічера, Д.Штерр) для енциклопедії «Єпископи Габсбурзької імперії»;
 3. на стадії завершення російсько-українська наукова співпраця з написання історії Церкви Закарпаття (В.Фенич, Ю.Данилець, В.Кічера) для «Міжнародної православної енциклопедії», м. Москва;
 4. 28 березня 2013 р. підписано договір про наукову співпрацю між ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Федеральним державним бюджетним навчальним закладом вищої професійної освіти «Нижегородським державним педагогічним університетом» імені Козьми Мініна (Російська Федерація).

ІІ. Участь в конференціях та організація симпозіумів.

Співробітники НДЦІРС «Логос» беруть участь у конференціях та наукових проектах різного рівня. Систематична апробація результатів досліджень відбувається у Києві, Львові, Пряшеві, Сату-Маре, Свиднику, Римі, Лейпцігу, Відні, Москві тощо.

ІІІ. Стажування.

Складовою частиною наукової роботи співробітників центру є стажування в Україні та за її межами. Стажування відбувалися в наступних установах:

 1. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (2001 р., В.Фенич);
 2. Пряшівському університеті (2008 р. Ю.Данилець, 2009 р. В.Кічера);
 3. Лейпцігському університеті (2009 р. Ю.Данилець);
 4. Інституті історії Церкви Українського католицького університету (2007 р. В.Фенич, 2009 р. В.Кічера, 2011 р. Д.Штерр, 2012 р. М.Майороші);
 5. Літній школі Українського католицького університету в Римі (2013 р. М.Майороші).

ІV. Внутрішня співпраця.

Реалізується через співробітництво з науковими установами, дослідними центрами та релігійними організаціями. Налагоджена співпраця з наступними інституціями:

 1. Богословсько-історичним науково-дослідним центром імені архімандрита Василія (Проніна) (м. Мукачево);
 2. Інститутом історії Церкви Українського Католицького університету (м. Львів);
 3. Інститутом релігієзнавства (м. Львів);
 4. Ужгородською греко-католицькою богословською академією імені Блаженного Теодора (Ромжі) (м. Ужгород);
 5. Релігійно-інформаційною службою України (м. Львів).

Також співробітниками центру пророблена значна робота щодо створення архіву релігійних громад Закарпатської обл. (зокрема архівування та оцифрування очікують близько 200 інтерв’ю). Вже створено архів історії культових споруд різних конфесій Закарпаття (оцифровано 116 справ). Проводиться активна робота в архівних установах області та за її межами.

У червні 2012 р. працівниками центру було підготовлено до друку перший випуск друкованого наукового періодичного видання «Наукові записки Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії».

Співробітники центру активно популяризують свою роботу через мережу інтернет. У соціальній мережі Facebook створено сторінку НДЦІРС «Логос» (менеджер – В.Кічера, адміністратор – Д.Штерр).

В планах центру на найближчий час є проведення семінарів з релігійної історії Карпатського регіону, організація міжнародних наукових конференцій, робота в архівах та публікація наукових праць.

Відповідальний за інформацію: к.і.н., доц. Фенич Володимир Іванович
Дата оновлення сторінки: 21.10.2013