Науково-дослідний центр словакістики

Науково-дослідний центр словакістики Ужгородського національного університету створено 2008 року на базі кафедри словацької філології (завідувач – доктор філологічних наук, професор С.М. Пахомова) у співпраці з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України (директор – академік НАН України В.А. Широков) як структурний підрозділ УжНУ на підставі спільного рішення Колегії Міністерства освіти і науки і Президії національної академії наук України (рішення № 14/1-13/ Постанова № 301 від 22 листопада 2006 р.), а також рекомендацій Українсько-словацької міжурядової комісії (2007 р.), міжнародного науково-методичного семінару «Перспективи розвитку словакістики в Україні» (Ужгород, жовтень 2002 р.) та розширеного семінару «Всеукраїнський лінгвістичний діалог» (Київ, лютий 2008 р.).

Основні напрями діяльності:

 • дослідження системної будови словацької мови в контрастивному аспекті;
 • розвиток пріоритетних наукових напрямів слов’янського прикладного мовознавства;
 • лексикографічна діяльність;
 • розробка лінгвістичних технологій нового покоління на основі когнітивного моделювання мовних комунікацій;
 • підготовка кадрів, у тому числі вищої кваліфікації, у галузі слов’янського (словацького) мовознавства та прикладної лінгвістики;
 • впровадження результатів наукових досліджень у суспільну практику та навчальний процес;
 • консультаційна допомога викладачам-словакістам України.

Науково-дослідний центр словакістики ініціює та бере участь у виконанні спільних науково-дослідних та науково-освітніх проектів, у тому числі міжнародних, із залученням творчих аспірантських та студентських студій УжНУ і УМІФ; виконує аналіз взаємодії мов України з іншими мовами мультилінгвального інформаційного суспільства; розвиває міжнародні контакти, організує і проводить міжнародні наукові конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, експертні наради з проблем словакістики та прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій; бере участь у створенні лінгвістичних ресурсів (у тому числі багатомовних електронних); забезпечує підготовку кадрів, використовуючи навчальні структури УжНУ та УМІФу; забезпечує підготовку та видання спільних наукових робіт, монографій, підручників, посібників, збірників, навчальних курсів (як традиційних, так і цифрових) зі словакістики; здійснює укладання двомовних словацько-українських та українсько-словацьких словників різного типу; забезпечує вирішення проблемних питань викладання словацької мови в навчальних закладах України; впроваджує практичні результати спільних наукових і науково-освітніх проектів у суспільну практику та навчальний процес.

Наші партнери:

 • Український мовно-інформаційний фонд НАН України;
 • Методичний центр Studia Academica Slovaca при філософському факультеті Братиславського університету імені Коменського;
 • Пряшівський університет;
 • Кошицький університет;
 • Університет імені Матєя Бела в Банській бистриці;
 • Кафедра слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кафедра слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відповідальний за інформацію: професор, доктор філологічних наук Пахомова Світлана Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 14.12.2013