НДІ засобів аналітичної техніки

Науково-дослідний інститут засобів аналітичної техніки Ужгородського національного університету створено 29 грудня 2006 р. на підставі:

 – розпорядження КМУ № 286-р від 25 травня 2006 р. «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства “Спеціальне конструкторське бюро засобів аналітичної техніки” до сфери управління МОН України»;

– Наказ Міністерства освіти і науки від 27.06.06 р. № 484 "Про оголошення розпорядження КМУ від 25.05.06 № 286-р та реорганізацію державного підприємства «Спеціальне  конструкторське бюро засобів аналітичної техніки” у структурний підрозділ Ужгородського національного університету;

­– Наказу УжНУ №126/01- 03 29 від грудня 2006 р. "Про створення Науково-дослідного інституту засобів аналітичної техніки".

НДІ ЗАТ УжНУ створено з метою:

– виконання пошукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт, спрямованих на розробку нової продукції;

– науково-технічний супровід інноваційних проектів в УжНУ та в Закарпатській області.

Структура

 • лабораторія сенсорної техніки (напівпровідникові адсорбційні чутливі елементи для газоаналітичних приладів та систем) - науковий керівник н.с. Кормош В.В.
 • відділ газоаналітичних приладів та систем на базі сучасної елементної бази - науковий керівник доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, проф. Козубовський В.Р.
 • лабораторія тонкоплівкової  та товстоплівкової технологій науковий керівник н.с. Петраченков Є.І.
 • лабораторія енергоощадних технологій - науковий керівник доц. Головач Й.Й.

Напрямки діяльності

 • напівпровідникові первинні вимірювальні перетворювачі, в тому числі адсорбційні чутливі елементи на широку номенклатуру газів;
 • елементи та оптичні системи для оптоелектроніки ІЧ-, УФ- та видимої області спектру на базі тонкоплівкової вакуумної технології;
 • аналітичні прилади, включаючи прилади газового аналізу для контролю та захисту навколишнього середовища, керування технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва, прилади техніки безпеки, охорони праці;
 • енергоощадні технології, альтернативні та відновлювальні джерела енергії;
 • електронні системи на основі мікропроцесорної техніки для різних галузей приладобудування та систем автоматизації;
 • виготовлення конструкторсько-технологічної документації по науково-дослідно-конструкторських розробках провідних кафедр УжНУ для постановки науково-технічної продукції на виробництво;
 • науково-технічний супровід інноваційних проектів в УжНУ та Закарпатській області.

Науковцями НДІ ЗАТ виконуються науково-дослідні роботи по бюджетній тематиці Міністерства освіти і науки, а також госпдоговірні роботи з підприємствами України та області. В 2012-2013 р.р. для вітчизняних підприємств виконано госпдоговірних робіт на суму 210,0 тис. грн. по розробці нового типу  адсорбційних чутливих елементів для ТОВ "РЕНОМЕ" (м. Хмельницький) та пожежного сповіщувача газового для ПП "АРТОН" (м. Чернівці). Вказані розробки впроваджені або проходять етап впровадження у виробництво на цих підприємствах. 

 

Відповідальний за інформацію: Директор НДІ ЗАТ - Головач Йосип Йосипович
Дата оновлення сторінки: 11.12.2013