НДІ Центральної Європи

Науково-дослідний інститут Центральної Європи був створений 31 січня 2013 року з метою комплексного – історичного, культурологічного, політологічного, соціологічного, економічного – дослідження цього унікального регіону, поєднання теоретичних і прикладних наукових розробок, організації публічних заходів для обговорення дискусійних питань сучасного розвитку центральноєвропейського ареалу. 

Директором інституту була призначена доктор політичних наук Лендьел Мирослава Олександрівна.

Структура Інституту:

Науково-дослідні групи:

 • соціальних та політичних студій;
 • історико-культурологічних та етнонаціональних досліджень;
 • євроінтеграції та європеїзації.

Завдання Інституту:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо різних аспектів розвитку країн Центральної Європи та регіону в цілому;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень у формі друкованих та електронних публікацій: монографій, збірників статей, тез, часописів, бюлетенів, Веб-сайту та інших;
 • здійснення промоції наукових результатів шляхом організації та участі у роботі конференцій, семінарів, «круглих столів», робочих груп та інших видів наукових форумів;
 • надання консультаційних, експертних та інших послуг органам державної влади, місцевого самоврядування, зацікавленим організаціям та особам;
 • організація та модерація публічних дискусій щодо проблемних питань сучасного розвитку центральноєвропейського ареалу
 • виконання робіт науково-методичного характеру, які можуть бути застосовані у підготовці наукових кадрів, навчальному процесі у вищих навчальних закладах, використані органами державної влади, аналітичними центрами та іншими структурами;
 • налагодження наукових зв’язків з іншими науково-дослідними та навчальними структурами України та інших країн, з метою реалізації спільних наукових проектів та заходів;
 • обговорення завершених науково-дослідних робіт і надання рекомен­дацій щодо їх публікації;
 • участь у запровадженні резуль­татів наукових досліджень у практику.

Основними напрямками діяльності Інституту:

 • вивчення історичного розвитку країн Центральної Європи та регіону в цілому;
 • дослідження сучасних тенденцій функціонування політичних інститутів центральноєвропейських країн, політичних процесів, які є притаманними регіону;
 • визначення структури суспільств Центральної Європи, процесів, які відбуваються у соціальному просторі цих країн;
 • студії культурної та етнонаціональної сфер розвитку сусідніх з Україною держав;
 • здійснення порівняльного та інші видів аналізу правових інститутів, законодавчих та інших правових норм у центральноєвропейських державах;
 • простеження тенденцій економічного розвитку країн Центральної Європи та зміни їх економічних інститутів;
 • виявлення впливу географічного фактору на розвиток та сучасне функціонування сусідніх суспільств;
 • визначення ролі євроінтеграції та європеїзації у реформуванні політичної, правової та економічних систем у регіоні;
 • формулювання на основі тенденцій розвитку центральноєвропейських суспільств рекомендацій і прогнозів для управлінських та інших структур в Україні.

Наукові заходи:

Інститут Центральної Європи провів чи брав участь в організації низки наукових заходів:
 • Круглий стіл «2013: Куди прямуєш, Центральна Європо?» (21 березня 2013 року);
 • Дні Європи в Ужгородському національному університеті (23 травня 2013 року);
 • Ужгородські чеські наукові читання (30 травня 2013 року;
 • Ужгородські ромські наукові читання (24 жовтня 2013 року);
 • Ужгородські словацькі наукові читання (13 лютого 2014 року);
 • Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ століття» (16-17 жовтня 2014 року).
 • Робочий семінар «Міграційний Вавилон: Закарпаття як джерело, транзитний шлях та стартовий пункт для мігрантів»

Виконання держбюджетної теми № 834:

«Політична еліта прикордонних регіонів країн Східної і Центральної Європи у період системних трансформацій», фундаментальна тема, терміни виконання: 2014-2016 рр.

Виконавці: керівник теми – д. політ.н. Лендьел М.О., с.н.с. Марадик Н.В., Мелеганич Г.І., Сергієнко Т.С., м.н.с. Безвершенко А.С.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

1.Участь у проекті “Cross-border cooperation at the time of crisis on neighbour’s soil” financed by the International Visegrad Fund in the framework of Standard Grant No. 21510578 (директор Лендьел М.О. – експерт; НДІ Центральної Європи - партнер)

2. Участь у проекті «Обмін ноу-хау з євроінтеграції та досвідом транскордонної співпраці між Норвегією, Росією та Україною» (СBC 01014, підтриманого Норвезьким фінансовим механізмом та Урядом Словацької Республіки), директор – Лендьел М.О.)

3. Участь у проекті «Обмін ноу-хау щодо покращення управління Шенгенським кордоном між Словаччиною/Україною, Норвегією/Росією» (СBC 01018, підтриманого Норвезьким фінансовим механізмом та Урядом Словацької Республіки) (директор Лендьел М.О., с.н.с. Марадик Н.В, с.н.с. Мелеганич Г.І).

 
 
У 2017 році заплановано організувати:
 • Ужгородські угорські читання;

Публічна діяльність:

 Інститут Центральної Європи наприкінці 2013 року ініціював разом із редакцією газети «Фест» «Дискус-клуб», в рамках якого було проведено унікальні для Закарпатської області обговорення:

 • «Євромайдан – реакція людей на чергову брехню влади» // Фест. – 2013. – № 42 (89). – 6-12 грудня. – С. 5.
 • «Суспільні виклики 2014 року, або два сценарії для України; 2014: час для інтелігенції» // Фест. – 2014. – № 1 (899). – 10-16 січня. – С. 5.
 • «Президентські вибори 2014 у дзеркалі внутрішніх причин, зовнішніх факторі та очікувань громадян // Фест. – 2014. – № 19 (917). – 23-29 травня. – С. 12.

 Директор Інституту Мирослава Лендьел стала співавтором статей у відомому виданні «Дзеркало тижня»:

 У березні 2014 р. Інститут Центральної Європи ініціював проект «Публічні лекції в УжНУ», під час весняного семестру якого було проведено десять зустрічей із кращими науковцями університету, які працюють у сфері політології, права, економіки, біології, літературознавства.

 

Відповідальний за інформацію: Лендьел М.О.
Дата оновлення сторінки: 13.10.2017