НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин

 

Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин утворений Наказом № 263/01-03 від 30 грудня 2013 року ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професора Федора Ващука.

 

Затверджений рішенням Вченої Ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 23 січня 2014 року (протокол № 5-2013/2014).

Державно-конфесійне право – комплексний правовий інститут, який включає у себе правові норми, встановлені державним законодавством, нормативні акти міжнародного та європейського права, що регулюють правовий статус церков і релігійних організацій у державі та державно-церковні відносини в цілому. 

Згідно з Положенням про діяльність НДІ, основними завданнями інституту є:

 • комплексний розвиток правової науки, координація, організація проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин;
 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю, духовних навчальних закладів та організація науково-дослідницької діяльності в галузі вивчення державно-конфесійних відносин в Україні;
 • наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади та управління у сфері свободи совісті та віросповідання, підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства у галузі державно-конфесійного права;
 • аналіз законопроектів у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин у порівнянні із західноєвропейськими та американськими аналогами, узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин у галузі державно-конфесійного права;
 • сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
 • розроблення нових напрямків у галузях правової науки;
 • пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню наукових знань у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин.

Реалізуючи основні завдання, НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин:

 • виконує фундаментальні та прикладні дослідження розвитку законодавства в галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин;
 • бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм;
 • складає аналітичні iнформацiйнi огляди стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі державно-конфесійного права, аналізує практику застосування цього законодавства i на цій підставі розробляє методики співпраці церков та релігійних організацій з органами державної влади;
 • проводить наукові дослідження й на основі їх результатів розробляє пропозиції щодо вдосконалення.

 Ознайомитись з положенням про НДІ можна за посиланням

Директор НДІ: Архімандрит Євфросин
Дата оновлення: 09.07.2018