НДІ фітотерапії

НДІ фітотерапії ДВНЗ «УжНУ» створено в 1992 році.

Директор — доктор медичних наук, професор О.М. Ганич.

Основні напрями діяльності НДІ фітотерапії:
  • розробка фітопрепаратів для профілактики і лікування хворих з патологією внутрішніх органів, обумовленою впливом малих доз іонізуючого випромінювання;
  • вивчення впливу фітопрепаратів на імунологічний, вітамінний, гормональний статус та інші показники гомеостазу організму;
  • розробка та виробництво нових фітопрепаратів з високим сануючим впливом на гомеостаз людини;
  • виробництво екологічно чистої сировини лікарських рослин та впровадження в практику нових технологій їх вирощування, випуск розроблених рецептур фітопрепаратів та фітопродуктів;
  • розробка нових інструментальних методів діагностики передпухлинних станів.
В НДІ фітотерапії досліджено:
  • вплив на імунну систему понад 100 екологічно чистих лікарських рослин флори Закарпаття;
  • отримано детальну динамічну характеристику Т- і В- ланок імунітету та сенсибілізованості організму серед дорослого та дитячого контингентів на фоні хронічної радіонуклеїдної дії через різні проміжки часу після Чорнобильської катастрофи;
  • вивчено стан вітамінної забезпеченості опромінених малими дозами радіації людей;
  • розроблено оптимальні композиці рослинних компонентів (фіточаї «Карпати», «Кратефіт», «Фітохрусти», «Фітодраже», «Фітосорб», «Ехінофіт» та ін.), призначені для цільового впливу на організм хворого з певною гастроентерологічною нозологією шляхом цілеспрямованої фітотерапії.
  • розроблено програми натурального оздоровлення дорослого і дитячого населення в умовах мультифакторного екзоекологічного неблагополуччя та нестачі йоду.

Колектив НДІ фітотерапії УжНУ за роботою

Відповідальний за інформацію: директор НДІ фітотерапії - Ганич Оксани Миколаївни
Дата оновлення сторінки: 12.12.2013