НДІ політичної регіоналістики

Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики було створено рішенням Вченої ради Ужгородського національного університету (УжНУ) 28 травня 2009 року як його структурний науковий підрозділ. 

 НДІ політичної регіоналістики покликаний впроваджувати результати наукових досліджень у навчальний процес, здійснювати, у тому числі, підготовку навчально-методичних матеріалів для молоді. 

Основною базою апробації наукових досліджень є факультет суспільних наук Ужгородського національного університету. Його студенти залучаються до практичного моніторингу актуальних регіональних проблем сучасності та їх аналізу, регулярно проходять виробничу практику, беруть участь у опитуваннях громадської думки, навчаються працювати з архівними фондами, статистикою, партійними джерелами, формувати аналітичні довідки, складати політичні портрети громадсько-політичних лідерів та регіональних елітних груп.

На кафедрі політології і державного управління факультету суспільних наук за участі НДІ політичної регіоналістики укладаються навчальні програми з поглибленим вивченням регіональної специфіки.

 Завдання Інституту
 • виконання фундаментальних і приладних регіональних наукових досліджень в межах Карпатського регіону, в тому числі в суміжних із Закарпаттям регіонах України та зарубіжжя;
 •  ініціювання та проведення наукових форумів, семінарів, конференцій;
 • здійснення безпосередніх контактів і виконання спільних наукових проектів з науково-педагогічними, науковими та науково-просвітніми закладами сусідніх з Україною держав (Словаччини, Румунії, Угорщини, Польщі), організація етнополітологічних експедицій та соціологічних досліджень у Закарпатті та суміжних регіонах названих країн;
 • видання науково-дослідної продукції (книжкова серія «Studia Regionalistica», інформаційно-аналітичний журнал «Регіоналістика», інші видання);
 •  впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес,  підготовка навчально-методичних матеріалів, укладання навчальних програм із поглибленим вивченням регіональної специфіки;
 •  залучення до практичної науково-дослідної роботи студентської молоді. 

 Напрямки діяльності Інституту

 • вивчення історико-політичних аспектів розвитку регіонів;
 •  моніторинг актуальних регіональних проблем сучасності та їх аналіз, прогнозування регіональних явищ і процесів;
 •  дослідження теоретичних і прикладних проблем, пов’язаних із форматом життєдіяльності суспільно-політичних суб’єктів та різних інститутів у регіонах;
 • аналіз динаміки та рівня комунікації регіональної і центральної політичної влади в умовах становлення громадянського суспільства;
 •  дослідження історичних і культурних традицій, питань поліетнічності регіону, ментальності та етнічної стереотипності його населення, соціально-економічних чинників, характеру та змісту творення бізнесових груп, партійного структурування, формування та рекрутування еліт в органах державної влади, залежності трансформації регіональних еліт від виборчих процесів тощо.

 Публічна активність

 За час свого існування НДІ політичної регіоналістики виступив ініціатором та співорганізатором проведення наукових форумів різного рівня. Зокрема, з найбільш відомих та резонансних за безпосередньої участі працівників Інституту в Ужгороді відбулися такі наукові форуми як:

 • Науковий семінар «Політичні процеси в Закарпатті після парламентських виборів 2006 року» (7 липня 2009 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Країни Центрально-Східної Європи в модерну і постмодерну добу: теоретичні концепції й політичні реалії» (2 – 3 жовтня 2009 року);
 • Науково-практична конференція «Етнополітична реальність Закарпаття на сучасному етапі» (26 березня 2010 року);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Закарпатська Україна: перспективи та реалії розвитку» (24 червня 2010 року) та ін.

Працівники Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики брали індивідуальну участь у чисельних міжнародних конференціях в Україні (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ та ін.), а також в іноземних державах – Словаччині, Румунії, Угорщині, Польщі, Росії, Придністровській Молдавській республіці.

 Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики є куратором студентської науково-дослідної роботи та конференцій, інших тематичних акцій.

Відповідальний за інформацію: Токар Маріан Юрійович
Дата оновлення сторінки: 12.08.2014