Навчальний інститут туризму та рекреалогії

Вагомою ланкою наукових досліджень факультету туризму та міжнародних комунікацій є навчально-науковий інститут туризму та рекреалогії. У його складі — три лабораторії: лабораторія інноваційних технологій у туризмі, лабораторія екскурсійної справи та лабораторія музейної справи.  Однією з найважливіших місій ННІ туризму та рекреалогії є розробка грантових програм у сфері туризму, підтримка діяльності та інформаційний супровід туристичних підприємств, закладів розміщення та харчування, туристично-інформаційних центрів. Метою є просування та розвиток туризму і логістики Карпат.

Діяльність

 • Сприяння міжнародному економічному, політичному та культурному співробітництву та науковим дослідженням в галузі туризму;
 • Ініціювання, розробка та просування суспільно корисних стратегічних рішень в галузі туризму;
 • Надання консультацій в сфері туризму ;
 • Інтеграція туристичних продуктів Закарпаття у світову туристичну індустрію.

Напрями

 1. Освітня діяльність
  • Підвищення кваліфікації викладачів галузі туризму ;
  • Вивчення, адаптація та застосування світових стандартів підготовки фахівців галузі туризму;
  • Залучення іноземних фахівців для підготовки, перепідготовки студентів, фахівців галузі туризму ;
 2. Дослідницька діяльність 
  • Вирішення проблем та бар’єрів розвитку галузі туризму ;
  • Створення інвестиційного паспорту області ;
  • Моніторинг ринку туристичних послуг Закарпаття, рівня сервісу та якості послуг галузі туризму Закарпаття ;
  • Адаптація та інтеграція туристичних продуктів до потреб споживачів ;
  • Логістика в туризмі: стан, перспективи, потреби .
  • Залучення студентів туризмознавців до дослідницької роботи .
 3. Консалтингова діяльність 
  • Тренінгові програми з навчання та перепідготовки кадрів з:
  • Англійська, словацька та німецька мови в сфері готельного бізнесу;
  • Англійська, словацька та німецька мови в сфері ресторанного бізнесу ;
  • Підготовка гідів екскурсоводів ;
  • Курси аніматорів в туризмі ;
  • Курси адміністраторів готелів ;
  • Курси для покоївок ;
  • Системи безпеки в туризмі;
  • Сертифікація готельних послуг ;
  • Сертифікація ресторанних послуг ;
  • Стратегічне планування в туризмі .
 • Розробка системи консультаційних послуг для учасників ринку:
  • засоби розміщення ;
  • засоби громадського харчування ;
  • тур.фірми, що орієнтовані на розвиток внутрішнього туризму .
 • Інформаційна діяльність
  • Конференції, семінари, круглі столи ;
  • Туристичний Інформаційний Центр ;
  • Рейтинг туристичних продуктів та послуг, учасників галузі туризму .

Відповідальний за інформацію: Світлинець Ольга Володимирівна
Дата оновлення сторінки: 19.10.2013