Відділ ліцензування та акредитації

Відділ ліцензування та акредитації є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у складі навчальної частини, створений з метою здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації напрямів підготовки (спеціальностей), з яких в університеті здійснюється підготовка фахівців за всіма освітніми рівнями вищої освіти.

Основні функції та завдання відділу

 • Розробка проектів нормативних та методично-інструктивних документів університету з питань ліцензування та акредитації.
 • Надання консультативної допомоги та здійснення координації діяльності відокремлених структурних підрозділів університету з питань ліцензування та акредитації.
 • Підготовка матеріалів з акредитації університету в цілому.
 • Формування бібліотеки нормативних документів, що регламентують порядок ліцензування освітніх послуг, акредитацію освітніх програм, спеціальностей, напрямів підготовки.
 • Складання проектів перспективних планів ліцензування освітніх послуг в університеті та щорічних планів акредитації освітніх програм,  спеціальностей університету.
 • Створення та супровід інформаційної бази відомостей про університет, що використовуються при формуванні ліцензійних та акредитаційних справ.
 • Підтримка в актуальному стані даних в ЄДЕБО щодо ліцензування та акредитації.
 • Методична та організаційна допомога факультетам і випусковим кафедрам у формуванні ліцензійних та акредитаційних справ.
 • Організація та контроль ведення документації, пов’язаної із проведенням ліцензійної та акредитаційної експертизи безпосередньо в університеті.
 • Аналіз спектру спеціальностей університету і внесення пропозицій щодо доцільності відкриття нових спеціальностей.
 • Формування замовлень на виготовлення сертифікатів про акредитацію.
 • Контроль за дотриманням кафедрами ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 14.09.2018