Д 61.051.04 (Факультет історії та міжнародних відносин)

При факультеті історії та міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» від 11 липня 2017 р. діє спеціалізована вчена рада Д 61.051.04 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком до 31 грудня 2019 року.

Спеціалізована вчена рада складається з 17 осіб. Крім учених Ужгородського національного університету, до її складу входять відомі фахівці з інших університетів України, зокрема з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського державного університету фізичної культури, Чорноморського  національного університету імені Петра Могили (м.Миколаїв), Донецького національного університету імені Василя Стуса (м.Вінниця) та  з Інституту історії України НАН України.

Спеціалізована вчена рада Д 61.051.04 сприяє активізації регіональних досліджень у важливих напрямках сучасної історіографії, узагальненню набутого досвіду роботи з архівними джерелами, підвищенню якості підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, покращенню співробітництва між ученими України і сусідніх країн.

Голова ради:

Тодоров Ігор Ярославович, д.і.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

Мандрик Іван Олександрович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:

Свєженцева Оксана Іванівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 07.00.02.

Паспорти спеціальностей:

07.00.01 - історія України

І. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка досліджує перебіг історичного процесу на українській етнічній території з часів початку писемної історії й до сьогодення, розглядаючи національну історію у світовому та загальноєвропейському цивілізаційному контексті.

ІІ. Напрямки досліджень:
 • Історія Київської Русі.
 • Галицько-Волинське князівство.
 • Україна середньовічна. Українські землі під литовським та польським пануванням.
 • Визвольна війна українського народу ХVІІ ст.
 • Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.
 • Національне відродження українського народу.
 • Історія української державної ідеї.
 • Історія національних визвольних змагань (1900-1920-ті рр.).
 • Історія української еміграції (1920-1930-ті рр.).
 • Україна у часи між двома світовими війнами (УРСР та західноукраїнські землі).
 • Історія України періоду Другої світової війни.
 • Повоєнна історія України.
 • Розбудова незалежної Української держави (90-ті рр. ХХ ст.).
 • Історія культури українського народу.
 • Релігія і церква в історії України.
 • Міжнародні зв’язки України.
 • Джерелознавство.
 • Історія української діаспори.
ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
 • історичні науки.

07.00.02 - всесвітня історія

І. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає життя людського суспільства в усіх його проявах, зв’язках з природним середовищем, у його історичній спадкоємності від його появи до сьогодення з метою розуміння його сучасного стану та перспектив його розвитку.

ІІ. Напрямки досліджень:
 • Процес антропо- та соціогенезису, перехід від варварства до цивілізації.
 • Політичні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції розвитку.
 • Перебіг політичної історії.
 • Соціальні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції розвитку.
 • Матеріальний побут, економіка, їх місце в історичному розвитку та взаємодія з іншими формами суспільного життя.
 • Ідеологічні форми суспільного життя, їх місце в історії людської цивілізації.
 • Історична спадкоємність у розвитку цивілізації.
 • Макро- і мікродемографічні процеси, їхнє місце в історичному розвитку людства.
 • Соціоекологія в історії людства.
 • Етно- та соціопсихологія в історії людства.
 • Особистості, їхня роль у суспільному житті.
 • Культурні і духовні форми суспільного розвитку.
 • Етнокультурні зв’язки.
ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
 • історичні науки.

Відповідальний за інформацію: Тодоров Ігор Ярославович
Дата оновлення: 03.11.2017