Д 61.051.08 (Стоматологічний і медичний факультети)

У ДВНЗ «Ужгородський національний університет» діє спеціалізована вчена рада Д 61.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія» та 14.01.22 «Стоматологія» строком на три роки.

 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Д 61.051.08

Голова ради:

 • Костенко Євген Якович, д.мед.н., професор, декан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

 • Болдіжар Патріція Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03.

Вчений секретар:

 • Клітинська Оксана Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22.

Члени ради:

 • Аветіков Давид Соломонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 • Болдіжар Олександр Олександрович, д.мед.н., професор, декан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;
 • Казакова Римма Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;
 • Костів Святослав Ярославович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.03;
 • Корсак В’ячеслав Васильович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;
 • Кулигіна Валентина Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;
 • Пиптюк Олександр Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.03;
 • Потапчук Анатолій Мефодійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.22;
 • Соколова Ірина Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 • Ступницький Ростислав Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.22;
 • Русин Андрій Васильович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;
 • Русин Василь Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;
 • Чобей Степан Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03;
 • Чуклін Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.03;
 • Філіп Степан Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.03.

 

З архівом спеціалізованої вченої ради  К 61.051.08 можна ознайомитися за посиланням.

 

Відповідальний за інформацію: Костенко Євген Якович
Дата оновлення: 05.12.2017