Д 61.051.06 (Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; медичний факультет)

Спеціалізована вчена рада  Д 61.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби»  в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України відкрита згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 року №241 строком на два роки.

Згідно додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 року, затверджено склад спеціалізованої вченої ради Д 61.051.06 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет»:

Голова спеціалізованої вченої ради:

Чопей Іван Васильович, д.мед.н., професор, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02.

Заступник голови ради:

Ганич Тарас Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри факультетської терапії медичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02

Секретар ради:

Фейса Сніжана Василівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри терапії та сімейної медицини, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02

Члени ради:

Архій Емілія Йосипівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Бенца Тетяна Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри терапії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

Бичков Микола Анатолійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри терапії №1 та медичної діагностики факультету післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

Ганич Оксана Миколаївна, д.мед.н., професор, директор науково-дослідного інституту фітотерапії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Горленко Олеся Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячими інфекціями медичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Гребеник Мар’ян Васильович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

Надашкевич Олег Никонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

Слабкий Геннадій Олексійович, д.мед.н., професор, професор кафедри громадського здоров‘я факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Сіксай Людмила Теодорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Сірчак Єлизавета Степанівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Товт-Коршинська Маріанна Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пульмонології, фтизіатрії та фізіотерапії факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Фатула Михайло Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри факультетської терапії медичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

Федів Олександр Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.01.02.

 Паспорт спеціальності 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

(ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Президії ВАК України 09.06.2004 N 21-09/6)

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає поширення, етіологію, патогенез, прогноз, а також розробляє й аналізує ефективність методів діагностики, профілактики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем людини, що належать до двох і більше спеціальностей клінічної медицини терапевтичного напрямку.

Отримання нових наукових даних, удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування внутрішніх хвороб сприятиме збереженню здоров'я, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідизації та смертності населення.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Вивчення поширення, етіології та патогенезу поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

2.2. Вивчення особливостей клініки та перебігу поєднаних захворювань внутрішніх органів залежно від різних екзо-, ендогенних і професійних чинників.

2.3. Обґрунтування та розроблення нових методів профілактики, діагностики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

2.4. Опрацювання рекомендацій щодо оптимізації критеріїв проведення медико-соціальної експертизи при поєднаних захворюваннях внутрішніх органів і систем.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.

Відповідальний за інформацію: Чопей Іван Васильович
Дата оновлення: 28.03.2016