Інфо-центр

Вступникам на медичні та фармацевтичні спеціальності на основі здобутого ОКР "молодший спеціаліст" – фахові вступні випробування