Новини

12.08.2019
3749

Додаткове зарахування та додатковий прийом заяв і документів

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" інформує:

- зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які допущені до конкурсного відбору або рекомендовані до зарахування, за рахунок цільових пільгових державних кредитів або за кошти фізичних та юридичних осіб триває до 30 вересня.

- зарахування вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст або здобутого ступеня бакалавр (магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст), які допущені до конкурсного відбору або рекомендовані до зарахування, за кошти фізичних та юридичних осіб триває до 30 вересня.

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів:

- для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання (крім спеціальності 016 Спеціальна освіта). Заяви можна подавати з 16 серпня по 11 вересня;

- для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр. Перелік відповідних спеціальностей ОКР молодший спеціаліст на спеціальностей для вступу за ОС бакалавр визначено у Додатку 2 до Правил прийому. Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00;

- для вступу для навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 014.06 Середня освіта. Хімія, 035.036 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — словацька, 171 Електроніка). При цьому за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту. Можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ДВНЗ «УжНУ» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови) особи, які вступають на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Додаткове фахове вступне випробування та фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00, вступний іспит з іноземної мови - 11 вересня з 12:00;

– за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (друга або наступна вища освіта). Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00;

– за ступенем бакалавра (магістра) осіб, які здобувають такий самий або вищий ступінь не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Заяви можна подавати з 16 серпня по 09 вересня. Фахове вступне випробування - 10 вересня з 12:00.

 

Також інформуємо про спеціально організовану сесію ЄВІ:

- 05 листопада 2019 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, яка проводитиметься за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;

не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Реєстрація вступників для участі в спеціально організованій сесії ЄВІ триватиме  з 07 по 15 жовтня 2019 року. Її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань.

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в містах, де розташовані регіональні центри.

 

Детальну інформацію з усіх питань вступної кампанії можна отримати на офіційному сайті або у приймальній комісії:

м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімн. 228,

тел. 031-264-30-84, 066-571-62-40, 096-123-89-67;

e-mail: admission@uzhnu.edu.ua

Категорії: