Новини

07.10.2019
1854

Додатковий прийом заяв і документів

Додатковий прийом заяв і документів

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів для вступу на навчання виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

- для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти (крім спеціальності 016 Спеціальна освіта). Заяви можна подавати з 07 жовтня по 04 листопада;

- для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на заочну форму здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавр (крім спеціальності 223 Медсестринство). Перелік відповідних спеціальностей ОКР молодший спеціаліст на спеціальностей для вступу за ОС бакалавр визначено у Додатку 2 до Правил прийому. Заяви можна подавати з 07 жовтня по 04 листопада. Фахове вступне випробування - 08 листопада з 12:00;

- для вступу для навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 014.04 Середня освіта. Математика, 014.06 Середня освіта. Хімія, 014.07 Середня освіта. Географія, 035.036 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — словацька, 171 Електроніка,  192 Будівництво та цивільна інженерія, 205 Лісове господарство). При цьому за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (у тому числі спеціально організованої сесії ЄВІ). Можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ДВНЗ «УжНУ» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови) особи, які вступають на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Заяви можна подавати з 07 жовтня по 04 листопада. Вступний іспит з іноземної мови - 06 листопада з 12:00. Додаткове фахове вступне випробування та фахове вступне випробування - 08 листопада з 12:00;

- для вступу для навчання для здобуття ступеня доктора філософії за всіма формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Заяви можна подавати з 07 жовтня по 04 листопада. Вступний іспит з іноземної мови - 06 листопада з 12:00, додаткове фахове вступне випробування - 07 листопада, фахове вступне випробування - 07 листопада, презентація дослідницьких пропозиції чи досягнень - 08 листопада;

– за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (друга або наступна вища освіта). Заяви можна подавати з 07 жовтня по 04 листопада. Фахове вступне випробування - 08 листопада з 12:00;

– за ступенем бакалавра (магістра) осіб, які здобувають такий самий або вищий ступінь не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Заяви можна подавати з 07 жовтня по 04 листопада. Фахове вступне випробування - 08 листопада з 12:00.

 

Детальну інформацію з усіх питань вступної кампанії можна отримати на офіційному сайті або у приймальній комісії:

м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімн. 228, 220,

тел. 031-264-30-84, 066-571-62-40, 096-123-89-67;

e-mail: admission@uzhnu.edu.ua

Категорії: