Новини

22.03.2019
761

Друга річниця заснування Асоціації випускників УжНУ – чудова нагода проаналізувати перші кроки її становлення

Інтерв’ю з головою правління Асоціації, першим проректором Олександром Сливкою

- Олександре Георгійовичу, громадська організація, правління якої Ви очолюєте, заявила про себе лише два роки тому. Проте розвивається вона динамічно і результативно, в її активі вже чимало корисних справ. У чому важливість Асоціації для діяльності вишу?

- Так, днем народження Асоціації ми вважаємо 24 березня 2017 року, коли відбулися установчі збори засновників. Організація успішно пройшла державну реєстрацію, її включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, вона є неприбутковою організацією.

Дійсно, громадських формувань в університеті немало. Однак звернемось до, так би мовити,  життєвого кредо людей, яких об’єднує Асоціація. Воно зафіксовано на її логотипі – «Cum alma matre aeternum», що означає «з альма матер назавжди». Наша організація прагне об’єднати випускників різних поколінь, небайдужих до рідного університету, які пишаються ним і щиро прагнуть йому допомогти. Вона створена для збереження і примноження традицій і духовних цінностей вишу, підвищення його престижу як навчального закладу європейського і світового рівня.

Це перша організація такого типу, яка є осередком інформаційного обміну між випускниками, студентами, викладачами. І найважливіше – заснувала власний благодійний фонд, через який всі охочі можуть долучитися до фінансування освітніх, наукових, технологічних та культурних проектів УжНУ. Вчена рада вишу підтримала пропозицію Асоціації щодо відзначення річниці університету, яка буде проходити у форматі Днів УжНУ щороку 18-20 жовтня.

C:\Users\User\Desktop\Інтерв'ю Сливки\20160906_1900_slyvka_site.jpg- Друга річниця від дня заснування Асоціації – це, безперечно, нагода проаналізувати її перші кроки становлення і розвитку, внести необхідні корективи у плани роботи, сконцентруватись на вирішенні практичних завдань...

- Зазначу, що громадською організацією було започатковано системний підхід до реалізації багатьох складових роботи. Асоціація обрала свого президента, яким є ректор вишу Володимир Смоланка. До очолюваної президентом ради та до правління увійшли ініціативні, ділові люди, які активно розпочали розбудову громадської організації. Для вироблення концепції розвитку Асоціації, визначення головних напрямів її діяльності правлінню доводилось збиратись чи не кожного кварталу: за 2 роки проведено, крім конференції делегатів, 9 засідань.

Ми вирішили сконцентруватись на таких першорядних питаннях, як-от: розбудова громадської організації, передусім відокремлених підрозділів; соціальні проекти (відродження університетських баз відпочинку, заснування благодійницького фонду, допомога студентам у працевлаштуванні тощо); інформаційна і видавнича діяльність (заснування і ведення сайту, випуск щорічного «Вісника Асоціації»). Розпочали зі створення первинних осередків Асоціації – її відокремлених підрозділів на факультетах, у районах і за межами області, у Києві, за кордоном.

Активно долучилися до цього члени правління Володимир Лазур та Йосип Головач. Сьогодні відокремлені підрозділи громадської організації функціонують у США, Німеччині, Ізраїлі, Угорщині, Чехії, Польщі, Румунії. На пропозицію співпраці активно відгукнулися наші випускники – визначні науковці Ігор Айзенберг, Юлій Єлінек і Тарас Олексик (США), Надія і Віктор Голдовські (Ізраїль), Костянтин Рущанський і Дмитро Симочко (Німеччина), Євген Шерегій (Польща) Тарас Чутора (Чехія), Олександр Кокенєші (Угорщина) та інші.

Ведеться активна робота зі створення електронного реєстру випускників. Започаткували її на фізичному факультеті з ініціативи декана Володимира Лазура. На сьогодні інформацію про своїх випускників – відомих вчених, членів-кореспондентів НАНУ, лауреатів Державної премії, тих, хто зробив міжнародну кар’єру тощо, підготували, крім фізиків, члени Асоціації з математичного, філологічного, хімічного  факультетів, факультету іноземної філології, окремих кафедр медичного факультету. Цю роботу, безперечно, треба прискорити, адже створення бази даних, її узагальнення і моніторинг дасть правлінню можливість предметніше працювати з випускниками, допоможе в профорієнтаційній діяльності вишу.

Ведучи мову про організаційну роботу з розбудови Асоціації, окремо відзначу плідну діяльність комітету старійшин, який очолює Іван Михайлович Чаварга. До слова, два засідання правління відбулися спільно з ветеранами УжНУ, які є нашою гордістю, творцями історії вишу. Неоціними для нас є їхні ідеї щодо розвитку різних структурних підрозділів університету, якими щедро ділилися знакові постаті нашої науки – Василь Маринець, Людвик Шимон, Оксана Ганич, Михайло Фатула, Іван Мешко та інші.

- Чи є в активі Асоціації якісь конкретні соціальні проекти?

- Безперечно. Працевлаштування випускників, контакти з роботодавцями – важлива сфера діяльності правління. Пишаємося тим, що нам вдалося вирішити конкретну проблему поєднання роботи студентів у ТОВ «Інтерфіл», яке очолює член правління Олег Адамчук, з навчальним процесом, щоб не зашкодити останньому. Нині на підприємстві працюють у вільний від лекцій час десятки студентів різних факультетів. А передували цьому виїзне засідання правління Асоціації спільно з деканами на підприємстві, зустріч з його менеджментом, серія зустрічей зі студентами. Нам вдалося виробити чіткий механізм співпраці університету з підприємством.

Опікується Асоціація і таким амбітним проектом, як відродження бази відпочинку «Скалка». Наразі важливо знайти спонсорів з числа небайдужих випускників, які допоможуть профінансувати певні роботи загального значення. Наступний крок – створення науково-інформаційного і рекреаційно-культурного центру УжНУ шляхом реорганізації існуючих баз і профілакторіїв, які занепадають через відсутність фінансування.

- Будь ласка, кілька слів про інформаційну та видавничу діяльність Асоціації.

- Важливим інформаційним осередком, через який здійснюється комунікація між членами Асоціації, є її сайт (https://www.uzhnu.edu.ua/uk/alumni_association/index.html).

Завдяки зусиллям виконавчого апарату правління та значній спонсорській підтримці члена правління Павла Ганинця – генерального директора ТОВ «Сузір’я» - нам вдалося щорічно випускати «Вісник Асоціації». Читачі дуже схвально зустріли такі рубрики цього видання: «УжНУ як старт успішного життя», «Неординарні особистості», «З історії alma mater», «Гордість УжНУ». Приємно читати теплі відгуки про щорічник членів наших відокремлених підрозділів із США, Ізраїлю, Угорщини, яким ми надсилаємо електронні версії «Вісника». Слова подяки адресую прес-секретареві Асоціації Наталії Толочко, внесок якої у зазначене є вагомим.

Підсумую розмову так: вважаю, що Асоціація започаткувала важливий етап у житті університету. Однак тільки спільними зусиллями усіх небайдужих до рідної alma mater нам вдасться здійснити наші амбітні плани.

 

Члени Асоціації про її роботу

Ми попросили окремих представників керівних органів Асоціації оцінити її роботу упродовж двох років і поділитися думками щодо її активізації. На наше прохання відгукнулися:

Іван Чаварга,

голова комітету старійшин Асоціації,

проректор УжНУ в 1965-1981 рр.:

- Вважаю, що процес становлення і розвитку нашої громадської організації проходить успішно. Головна заслуга в цьому – голови правління О. Сливки, його заступників І. Артьомова та С. Устича, деканів факультетів В. Лазура, М. Повідайчика, М. Палінчака, працівників виконавчого апарату.

Потрібно і надалі залучати до членства в Асоціації випускників, які стали керівниками державних підприємств, господарських товариств, навчальних, наукових установ областей України і зарубіжних країн.

Треба активніше вести PR-кампанію, популяризувати діяльність Асоціації. Важливо також, на мою думку, налагодити зв’язки з асоціаціями випускників, що створені при інших вишах країни і зарубіжних, переймати від них досвід.

На найближчу перспективу – розробити детальний план відзначення 75-ї річниці alma mater у 2020 році. Складовою частиною такого святкування має стати Перший з’їзд випускників УжНУ різних поколінь.

Василь Мікловда,

член ради Асоціації, завідувач кафедри економіки підприємства УжНУ, член-кореспондент НАН України:

- Заснування Асоціації випускників – безперечно, подія знакова. Такі громадські організації необхідні, вони давно існують при провідних університетах світу. Важливо завершити роботу зі створення електронного каталогу випускників, активізувати цю роботу на всіх без винятку факультетах. Підтримую діяльність зі зміцнення первинних осередків організації у районах і містах області.

Окремо відзначу змістовні і чудово оформлені два випуски «Вісника» Подяка від ради організації і спонсору видання, члену правління Павлу Ганинцю, і всім, хто долучився до підготовки щорічників.

Ігор Айзенберг,

професор Манхеттенського коледжу,

член відокремленого підрозділу Асоціації у США:

- На мою думку, робота Асоціації має створювати відповідну синергію у прискоренні соціальної імплементації інноваційних результатів діяльності Ужгородського національного університету.

Випускники УжНУ – члени створеної Асоціації, в тому числі я, що успішно реалізували себе у найпрестижніших університетах світу – готові допомогти в цьому, співкеруючи аспірантами та магістрами з УжНУ, домагаючись включення університету до окремої програми підтримки українських студентів, які хочуть здобути диплом магістра в Америці.

Мені дуже подобається, що мої ідеї підтримує президент Асоціації, ректор Володимир Іванович Смоланка. Він це добре розуміє, бачить, як це робиться у світі. У нього щире бажання зробити університет відомим.

Олександр Білак,

член правління Асоціації,

заступник Ужгородського міського голови:

- Результати діяльності Асоціації за 2 роки засвідчили її високий потенціал у встановленні зв’язків між випускниками університету всіх поколінь, їх об’єднання з метою збереження традицій вишу, його розвитку.

Керівництво міської ради, її депутати вважають своїм обов’язком всіляко сприяти Асоціації в її роботі. У багатьох з нас про роки навчання в УжНУ – лише теплі спогади, тож допомога alma mater – на порядку денному активу обласного центру.

Володимир Лазур,

член правління Асоціації,

декан фізичного факультету УжНУ:

- Роботу Асоціації оцінюю загалом як успішну. Особливо хочу відзначити внесок члена правління Олега Адамчука – директора ТОВ «Інтерфіл»– у створення студентам університету умов для поєднання навчання і праці на очолюваному ним підприємстві.

Щодо завдань: слід нагально реалізувати такі плани правління, як завершення створення електронного реєстру випускників, а також реконструкція університетських баз «Скалка» і «Колочава». Для цього треба у стислі терміни організувати і провести зустріч з випускниками, які могли б виступити потенційними спонсорами цього заходу, надати вишу посильну фінансову підтримку.

Надія Голдовська,

член ради Асоціації,

керівник відокремленого підрозділу в Ізраїлі:

- УжНУ став alma mater для нас, і ми з чоловіком Віктором чи не першими відгукнулися на ідею створення осередку Міжнародної асоціації випускників.

За два роки Асоціацією дійсно зроблено чимало. Будемо і надалі брати активну участь в її роботі. Адже кінцева мета усіх колишніх студентів УжНУ– розквіт рідного університету. Хочемо, щоб званням випускника УжНУ пишалися все життя.

 

Розмову вела Л.Середа

 

 

Категорії: