Новини

14.07.2019
428

Філія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів започатковує освітню діяльність із підготовки бакалаврів за спеціальністю 035 "Філологія"

Територіально відокремлений структурний підрозділ «Філія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у місті Львів» отримав ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності - започаткування нової спеціальності 035 "Філологія" (спеціалізація 035.10 "Прикладна лінгвістика") на бакалаврському рівні вищої освіти з ліцензованим обсягом 100 осіб (з урахуванням строків навчання). Відповідне рішення ухвалено Ліцензійною комісією Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 р. (протокол № 142) та затверджене наказом МОН України № 942-л від 12 липня 2019 року.

Випускники спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика»

одержують кваліфікацію:

- бакалавр філології, лінгвіст-інформатик, перекладач,

можуть виконувати такі види діяльності:

- створення електронних мовних ресурсів (корпуси текстів, словники, автоматичні системи перекладу, онтологічні та лінгвістичні бази даних);

- генерування текстів із використанням технологій впливу та фокусування;

- лінгвістичне забезпечення комп’ютерних програм;

- криміналістична експертиза тексту; 

- комп’ютерний аналіз та синтез текстів;

- проектування системи автоматизації наукових досліджень у сфері лінгвістики;

- оптимізація текстів реклами та засобів масової інформації;

- створення автоматизованих систем документообігу та звітності;

- письмовий та усний переклад трьома іноземними мовами,

можуть працювати на таких посадах:

- перекладач (усний і письмовий переклад з української мови на іноземну та навпаки);

- редактор видавництв, газет і журналів;

- спеціаліст із реклами;

- спеціаліст з мовної експертизи;

- референт-консультант засобів масової інформації;

- спеціаліст в галузі лінгвокорекції;

- спеціаліст-лінгвіст відділу експлуатації комп’ютерних лінгвістичних систем;

- спеціаліст-лінгвіст відділу конструювання комп’ютерних лінгвістичних систем;

- спеціаліст з розробки електронних словників (тлумачних, термінологічних, ідіоматичних тощо);

 - спеціаліст із розробки гіпертекстових технологій для поширення інформації в Інтернеті;

- спеціаліст з лінгвістичного забезпечення комп’ютерних навчальних програм з іноземних мов.

Філія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів

Категорії: