Новини

03.06.2016
2187

Стартап! Науку творять молоді - в Ужгородському національному університеті вперше провели конкурс молодіжних інноваційних ідей

В анонсованому напередодні Дня науки конкурсі стартапів зголосилися взяти участь студенти, аспіранти та молоді вчені фізичного, математичного, біологічного, медичного, стоматологічного, географічного, філологічного  факультетів, а також факультетів туризму і міжнародних комунікацій та інформаційних технологій. Загалом було представлено 19 проектів, 13 з яких дійшло до фіналу.

«Головна мета конкурсу - стимулювання підприємницької активності у студентському середовищі, реалізація ідей молодіжного наукового пошуку у готові продукти та їхня подальша комерціалізація. - На розгляд журі було представлено цілу низку оригінальних ідей, реалізація яких спрямована на збереження екосфери та розвиток «розумних міст», поліпшення стану навколишнього природного середовища, розробки систем безпеки будівель, прикладних додатків до сучасних приладів, новацій у медицині» – проректор із наукової роботи УжНУ професор Ігор Студеняк.

Запропоновані проекти можна розділити на три тематичні групи. Першу складають розробки, спрямовані на збереження та раціональне використання довкілля, озеленення  урбанізованих територій, задіяння альтернативних джерел енергії. Цій тематиці присвячена низка проектів викладачів і студентів біологічного факультету, зокрема, комплексне озеленення Ужгорода з використанням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду та облагородження міського скверу поблизу Совиного гнізда (керівник викладач кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології Маргарита Глюдзик), облаштування «Зеленої автозупинки» (керівник студентка 3 курсу Тетяна Пацкан), установка мобільних нічних ліхтарів, які працюють від сонячної батареї, з комплектацією USB портів підзарядки гаджетів (керівник студент 5 курсу Сергій Обринський), та проект «Solartracker» команди фізичного факультету (керівник Анна Кристина Долинай), суть якого – максимальне використання сонячних батарей за рахунок автоматизації режимів їхньої роботи. Практичну реалізацію цих проектів, на думку конкурсної комісії, мала б взяти на себе мерія Ужгорода.

Другу групу склали розробки, які передбачають розвиток альтернативних джерел енергії, рекультивацію примагістральних територій та закинутих угідь, створення інформаційної платформи туризму на Закарпатті, що є компетенцією обласної влади і мало б фінансуватися з обласних програм. Цю тематичну нішу склали проекти робочих груп географічного факультету (керівник Сергій Лозан), який передбачає вирощування плантаційних лісових чагарникових культур на закинутих угіддях (бедленди) та виробництво з них паливних брикетів; біологічного факультету (керівник Надія Бобрик) – вирощування на забруднених викидами важких металів територіях, які прилягають до автомобільних та залізничних шляхів, технічних культур, зокрема енергетичної верби, яка є не лише доброю сировиною для виробництва твердого біопалива, а й для ремедіації забруднених територій; географічного факультету (керівник Роман Пересоляк ) – створення геоінформаційної системи як першого кроку до технології «Розумних міст»; математичного факультету (керівник студентка 3 курсу Дарія Абрамова) – створення веб-ресурсу для туристів, який в інтерактивній формі дозволяє користувачу знайти усю необхідну інформацію про заклади туристичної інфраструктури, транспортні маршрути, погоду, попередження про природні небезпеки. З реалізацією останнього проекту пообіцяв допомогти керівник економічного відомства ОДА Денис Ман, який входив до складу журі конкурсу.

 

Третю групу склали дослідні розробки студентської наукової лабораторії «Bitrate» фізичного факультету УжНУ, реалізація яких є компетенцією університету і котрі можуть бути легко комерціалізовані. Це – виготовлення високоінтелектуальних та доступних широкому загалу як по ціні, так і в користуванні, недорогих сенсорів, що працюють на базі існуючих мереж - проект команди кафедри прикладної фізики під керівництвом Юрія Пала, та прилади забезпечення точкового гасіння джерел займання в приміщеннях, розроблені у студентській науковій лабораторії фізфаку «Bitrade» студенткою Тетяною Феделеш та цьогорічною випускницею Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату Анастасією Лукач, яка невдовзі збирається вступати на фізичний факультет УжНУ.

Окремої розповіді заслуговує проект групи авторів з медичної сфери. Його автори – асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології  з курсом інфекційних хвороб Валерій Пантьо, асистент цієї ж кафедри, лікар-хірург ЦМКЛ м.Ужгород, військовий хірург 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олександр Данилюк, студентки медичного та стоматологічного факультетів Анна Пантьо та Ельвіра Данко експериментально обґрунтували доцільність впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання на антибіотикочутливість при лікуванні від «золотистого стафілокока» та «синьої гнійної палички».  Цей проект, у випадку його реалізації, може бути використаний у медицині, біології та фармації, а його методика може бути рекомендована для практичного застосування при лікуванні інфекційних захворювань, у тому числі й гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів з мінно-вибуховими та вогнепальними ранами, що є надзвичайно актуальним в умовах триваючої війни на східних теренах нашої держави, оскільки має змогу пришвидшувати відновлення боєздатності поранених захисників Вітчизни, а також скоротити тривалість стаціонарного та амбулаторного лікування хворих.

Дуже неординарним видався проект студентів математичного факультету (керівник Андрій Павлусик). Його розробники пропонують створити своєрідну електронну «шпаргалку», за допомогою якої студенти, що з певних причин не відвідували лекції та практичні заняття, мали б змогу належним чином підготуватися до здачі іспитів. Наставниками-консультантами у цій системі виступають студенти, у яких з успішністю немає жодних проблем. Своїми знаннями, за певну винагороду, вони матимуть можливість поділяться зі своїми менш успішними у навчанні ровесниками за допомогою системи StudSupport.

Завершальним конкурсним проектом стартапів стала розробка «збірної команди» кібернетиків і математиків. Його назва «Платформа оцінювання стартап проектів для визначення ризику їх впровадження» (керівник викладач кафедри програмного забезпечення систем Володимир Поліщук). Як небезпідставно жартували члени журі, якби цей проект уже був реалізований – сьогоднішні арбітри залишилися б без роботи…

Вислухавши виступи тринадцяти претендентів конкурсна комісія вирішила присудити перше місце двом проектам представників фізичного факультету, а саме – команді з кафедри прикладної фізики у складі Ю. Пала, С.Цонинця та І.Марушки за створення інтелектуальних сенсорів, та Т. Феделеш і А.Лукач за розробку приладу точкового гасіння пожежі у приміщеннях.

Два другі місця розподілили між собою проекти, представлені кафедрою мікробіології, вірусології та імунології медичного факультету (керівник В.Пантьо), та кафедри програмного забезпечення систем (керівник В. Поліщук).

П’ятьом проектам конкурсна комісія присудила треті місця. Один з них стосується створення студентської інтернет-мережі, а реалізацію інших чотирьох запропоновано здійснити органам місцевої влади.

 «В університетському середовищі ніколи не бракує новаторських ідей. Найбільшою проблемою завжди є відсутність коштів для їхньої практичної реалізації.  У зв’язку з цим ми і проводимо конкурс студентських стартапів зі сподіванням, що розглянуті сьогодні проекти зацікавлять прогресивних представників влади, бізнесу та банківської сфери, запрошених нами до складу конкурсної комісії. Дуже сподіваємося, що за їхнього сприяння творчий пошук наших молодих науковців буде втілений у конкретний інтелектуальний та матеріальний продукт, який матиме позитивний вплив на якість нашого життя» - ректор УжНУ професор В.Смоланка.

На пропозицію ректора кожен проект, що посів третє і друге місця отримали фінансову підтримку розміром у 4125 грн., а переможці на підтримку своєї діяльності одержали по 8250 грн. До вересня всі призери повинні зробити реальні кошториси власних проектів. У відповідності до них проводитиметься й фінансування.

Василь Ільницький

Категорії: