Новини

08.11.2019
150

В УжНУ відбулося чергове засідання Редакційно-видавничої ради

В УжНУ відбулося чергове засідання Редакційно-видавничої ради

На обговорення членів редакційно-видавничої ради було винесено 15 рукописів, підготовлених науковцями УжНУ, це: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». Випуск 2 (41); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (54); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія». Випуск 2 (42); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Біологія». Випуск 1 (46); Випуск 2 (47); Науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії». Випуск 3 (45); збірник наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність». Випуск 2 (23); збірник наукових праць «Педагогічні інновації у фаховій освіті». Випуск 10, за матеріалами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю; матеріали міжнародної наукової конференції «Ужгородські ентомологічні читання»; монографія «Принципи сімейного права (сутність та застосування)», автор Менджул М.В.; монографія «Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи», автор  Андрушко А.В.; монографія «Фактичний стан харчування дитячого та дорослого населення Закарпатської області та практичні поради щодо його корекції», автори: Рогач І.М., Керецман А.О., Погоріляк Р.Ю., Палко А.І., Микита Х.І., Фегер О.В., Пішковці А.-М.М.; монографія «Наночастинки в гомогенних, мікро- та нанорозмірних рідкокристалічних структурах: морфологія та діелектичні властивості», автори: Копчанський П., Тімко М., Студеняк І.П., Ковальчук О.В.; навчальний посібник «Оптичні властивості кристалічних та некристалічних матеріалів», автори Студеняк І.П., Сусліков Л.М.; лабораторний практикум «Напівпровідникова і фізична електроніка», автори: Коперльос Б.М., Студеняк І.П., Сусліков Л.М.; електронний навчальний посібник «Основи маркетингу», автори Студеняк І.П., Сусліков Л.М. 

Усі видання були рекомендовані до друку, до публікації та поширення через мережу Internet.

На засіданні Редакційно-видавничої ради головуючий проф. І.П. Студеняк повідомив про проведення загальноуніверситетського конкурсу «Кращий підручник або навчальний посібник за 2018 рік». Подані на конкурс підручники і навчальні посібники будуть розглянуті конкурсною комісією, затвердженою наказом ректора на засіданні Редакційно-видавничої ради у грудні ц.р. Матеріали на конкурс подавати секретарю редакційно-видавничої ради А.І. Бродич.

 

Андріана Бродич, 

секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: