Медичний факультет №2


 Медичний факультет № 2 є структурно-функціональним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», створений відповідно до рішення Вченої ради університету від 16.06.2016 року (Протокол № 6).

На факультеті здійснюється підготовка іноземних громадян за напрямком «Медицина» , терміном навчання 6 років, мова навчання - англійська На сьогодні на факультеті навчається понад 1300 студентів із більш ніж 25 країн.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики, серед яких 3 докторів наук, професорів; 25 кандидатів наук, доцентів; 40 асистентів, 6 старших викладачів.

На факультеті створено три кафедри:

  • Кафедра фундаментальних медичних дисциплін (завідувач кафедри – проф. Фекета В.П.);
  • Кафедра внутрішніх хвороб (завідувач кафедри – проф. Товт-Коршинська М.І.);
  • Кафедра громадського здоров’я та гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри – доц. Погоріляк Р.Ю.).