Центр кар’єри УжНУ

Центр кар’єри УжНУ було створено за організаційної та інформаційної підтримки Закарпатської обласної служби зайнятості, обласної влади, громадських активістів. Основне його завдання – сприяти професійному становленню майбутнього спеціаліста, формувати бізнес-середовище для підтримки активного вибору й планування професійної кар’єри студентів і випускників, а також спрямовувати майбутніх фахівців до активного пошуку роботи, надавати допомогу у працевлаштуванні, в реалізації власних проектів.

17 грудня 2014 року в Закарпатському обласному центрі зайнятості відбувся круглий стіл на тему «Центр кар’єри УжНУ як осередок формування фахової еліти краю», під час якого обговорили основні завдання такого підрозділу університету, його діяльність у контексті стратегії соціально-економічного розвитку регіону та реалізації програм зайнятості молоді

За результатами обговорення було прийнято резолюцію, підписано двосторонню угоду про спрівпрацю між ДВНЗ «УжНУ» та Закарпатським обласним центром зайнятості та затверджене Положення про Центр кар’єри УжНУ.

Згідно рішення Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» від 23 грудня 2014 року відповідно до наказу ректора  ДВНЗ «УжНУ» № 265/01-17 від 24.12.2014 р. Центр кар’єри УжНУ функціонує як структурний підрозділ університету, що розпочав свою діяльність з 1.01.2015 року.

Кожного року до ДВНЗ «УжНУ» вступає нове покоління студентів, які за декілька років будуть молодими фахівцями.

Робота з ними сьогодні – це перспектива розвитку завтра

Завдання і напрямки роботи

Центр кар’єри УжНУ створено з метою надання інформації про можливості і права студентів та випускників вишу; активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості; формування  активної життєвої позиції; сприяння розвитку підприємницької ініціативи; опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніці пошуку роботи; розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

Центр кар'єри УжНУ – не просто структурний підрозділ університету. Це соціальний проект – ініціатива, направлена на активізацію скоординованої співпраці між освітою, владою, роботодавцями та громадою у формуванні професійних  вмінь та навиків студентів і випускників, активізації вмотивованої молоді нашого краю.

Основні напрями роботи Центру кар’єри:
 • сприяння у професійному становленні майбутнього фахівця у плануванні своєї кар’єри (career coaching);
 • формування у студентів навичок активного пошуку роботи, надання допомоги і супровід у працевлаштуванні;
 • інформаційна підтримка процесу рекрутингу;
 • співпраця з роботодавцями та забезпечення контактів «студент-роботодавець»;
 • послуги перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців в рамках програм навчання протягом життя (“life long learning”);
 • розвиток професійних  і комунікативних якостей – “м’яких навиків” (soft skills);
 • організація і участь у щорічних Ярмарках кар’єри/ Ярмарках вакансій;
 • навчальні тренінги (в т.ч. психологічні, мотиваційні), семінари-тренінги професійного спрямування;
 • додаткова освіта на майстер-класах, бізнес-тренінгах, сертифікатних програмах;
 • підтримка  молодіжних соціальних ініціатив і волонтерської роботи;
 • консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості;
 • підтримка у написанні власних резюме (в т.ч. за європейськими стандартами), що поповнять базу даних резюме студентів і випускників УжНУ.

Положення про Центр кар`єри ДВНЗ "УжНУ".

 

Директор Центру кар’єри УжНУ
К.е.н., доцент Бутурлакіна Т. О.
Останнє оновлення: 24.12.2015