Новини

22.06.2019
32776

Для випускників шкіл - абітурієнтів 2019 року: Правила прийому, предмети ЗНО, терміни вступної кампанії, калькулятор вступника

Прийом заяв і документів - терміни

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня, закінчується 30 серпня.

Прийом заяв та документів розпочинається 10 липня, закінчується:

 о 18.00 16 липня (вступ на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів);

 о 18.00 22 липня (вступ на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів, складених у період з 1 по 10 липня).

Творчі конкурси проводяться: 

 для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» для вступників на місця державного замовлення: 06, 08 та 09 липня (Порядок реєстрації на творчі конкурси);

 для спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» та 262 «Правоохоронна діяльність» для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, з 17 по 22 липня.

 Вступні іспити проводяться з 17 по 22 липня включно, співбесіди проводяться з 17 по 19 липня включно.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням: не пізніше 18:00 26 липня.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця на місця державного замовлення: до 18.00 години 31 липня.

Зарахування вступників: за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 1 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 8 серпня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Правил прийому):  не пізніше 9 серпня.

Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць): не пізніше 30 вересня.

Подача документів – форма та пріоритетність

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків. Вступники можуть подати до СЕМИ заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з ЧОТИРЬОХ спеціальностей.

У кожній заяві зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою він потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Конкурсні пропозиції поділяються на:

– відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між 1 та максимальним обсягом державного замовлення;

– закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Максимальні обсяги державного замовлення ДВНЗ "УжНУ"

Закриті конкурсні пропозиції створені для спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова та література, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт.

На всі інші спеціальності створені відкриті конкурсні пропозиції (вступники будуть конкурувати за місця державного замовлення у відкритому конкурсі між усіма закладами вищої освіти, де є відповідна спеціальність).

З повним переліком конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ", які внесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти можна ознайомитися за посиланнями (у полі Назва закладу (код в ЄДЕБО) слід ввести 0207): 

– бакалавр на основі повної загальної середньої освіти;

– магістр на основі повної загальної середньої освіти (магістр медичного та фармацевтичного спрямувань);

 Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

– «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального замовлення (за державним або регіональним замовленням)»;

– «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетні конкурсні пропозиції вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

Конкурсний відбір - предмети ЗНО

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для відкритих та закритих (бюджетних) пропозицій визначено в Додатку 5 до Правил прийому:

 перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література;

 другий предмет для більшості спеціальностей визначено однозначно;

 третій предмет встановлено для більшості спеціальностей на вибір вступником із двох можливих, для окремих спеціальностей - творчий конкурс.

Вибрати спеціальність за предметами ЗНО 

Конкурсний бал вступника

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2  оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3  оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А  середній бал додатку до атестата;

К1, К2, К3  визначені в Додатку 5 до Правил прийому; К4 = 0.1; К5*ОУ = 10  призерам 4-го етапу олімпіад та 3-го етапу МАН;

П1, П2, П3, А  оцінки за шкалою від 100 до 200 балів.

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ := КБ * РК * ГК * СК

де РК = 1,02 для ДВНЗ «УжНУ»;

ГК = 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 2019 році (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Обчислити конкурсний бал у ДВНЗ "УжНУ"

Особливості окремих спеціальностей

На спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за ступенем магістра.

На спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів.

Щоб подати заяву для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Фармація, промислова фармація», вступник повинен мати конкурсний бал не менше 130.

Для участі в конкурсному відборі на інші спеціальності мінімальний конкурсний бал з кожного предмета  100.

На спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

 застосовується галузевий коефіцієнт (ГК=1,02) для заяв з пріоритетностями 1 та 2;

 сільський коефіцієнт має значення 1,05;

 учасники профорієнтаційних олімпіад можуть отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета;

 вступники, які не отримали рекомендації на місця держзамовлення мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення.

Бажаємо всім абітурієнтам вступу на спеціальність своєї мрії!

З усіх питань щодо вступу звертайтеся
до Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ":
        м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімната 228
        +38-0312-643084, 066-5716240, 096-1238967
        admission@uzhnu.edu.ua 
Категорії: