For University Entrants

Про приймальну комісію

Приймальна комісія ДВНЗ «УжНУ» – робочий орган Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у Міністерстві освіти і науки України, Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ", Статуту університету та Положення про приймальну комісію.

Головою Приймальної комісії є ректор університету.

Функції Приймальної комісії

  • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ДВНЗ "УжНУ";
  • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях та до участі у конкурсі;
  • в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
  • координує діяльність усіх підрозділів університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
  • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
  • здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії (відбіркові, предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, апеляційні комісії), розглядає і затверджує їх рішення;
  • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
  • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

Додаткові матеріали для завантаження

 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії.
Оновлено: 11.11.2019