For University Entrants

Вступ до магістратури

На навчання для здобуття ступеня магістра за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра (магістра) або ОКР спеціаліста. 

Для вступу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), необхідною умовою є успішне проходження додаткових вступних випробувань. Для такої категорії осіб встановлюються додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 11.11.2019