Faculty of History and International Relations


Створений шляхом об’єднання історичного факультету, що був одним з перших структурних підрозділів Ужгородського університету, заснованих у 1945 році,  із сучасним і престижним факультетом міжнародної політики менеджменту та бізнесу. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, серед яких доктори наук і професори,  кандидати наук та доценти. Науковці факультету добре відомі як в Україні, так і за кордоном.

Спеціальності (спеціалізації) освітнього ступеню «Бакалавр»:

 • Середня освіта (Історія);
 • Історія та археологія (Археологія, Центральноєвропейські студії, Американістика);
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини, міжнародна інформація, країнознавство);
 • Маркетинг;
 • Менеджмент;
 • Культурологія.

Спеціальності (освітні програми) освітнього ступеню «Магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»):

 • Середня освіта (Історія);
 • Історія та археологія;
 • Країнознавство;
 • Управління інноваційною діяльністю;
 • Бізнес-адміністрування.