Факультет міжнародних економічних відносин


Факультет міжнародних економічних відносин  - один із найпрестижніших факультетів УжНУ,  і випускає спеціалістів, яких потребують не тільки в Україні, але й за кордоном.  Факультет  бере свій початок з 1998 р., коли  було відкрито Філію Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Г.Шевченка. Очолює факультет доктор політичних наук, професор Микола Михайлович Палінчак.

На факультеті працює чотири кафедри, з них дві випускові - кафедра міжнародних економічних відносин (зав.каф. д.е.н., проф. Приходько В.П.) та кафедра прикладної лінгвістики (зав.каф. д.ф.н., проф. Полюжин М.М.), а також кафедра міжнародної політики (в.о.зав.каф. к.і.н., проф. кафедри Панов А.В.) та кафедра теорії та практики перекладу (в.о.зав.каф., д.ф.н., проф.Зимомря І.М.).

Факультет забезпечує підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей:

- «Міжнародні економічні відносини» (освітні програми «Економічна дипломатія», «Міжнародний бізнес», «Інвестиційна політика» та «Міжнародна економіка» );

- «Філологія. Прикладна лінгвістика».

Підготовка фахівців освітнього рівня «магістр» здійснюється за спеціальностями:

Міжнародні економічні відносини (освітні програми «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес»)

Філологія. Прикладна лінгвістика (освітня програма «Прикладна лінгвістика»).

Навчальний процес забезпечують високопрофесійні викладачі та фахівці, які мають важливий для практичної підготовки спеціаліста досвід роботи у дипломатичному корпусі, консульських установах, державних структурах та масштабних бізнес-проектах. Професорсько-викладацький склад факультету проходить стажування за міжнародними програмами у провідних вузах США та Європи, викладачі бeруть участь у тренінгах міжнародних освітніх організацій (American Councils, British Councils).

Особливістю освітньої підготовки на факультеті міжнародних економічних відносин є те, що поряд із основним фахом, студенти отримують додаткову кваліфікацію перекладача, що надзвичайно важливо для майбутньої професійної реалізації сучасного спеціаліста.      

Після закінчення навчання випускники факультету можуть продовжити навчання за кордоном (в рамках міжнародних програм) та влаштуватись на престижну роботу. Зокрема серед випускників нашого факультету є дипломати, працівники органів державної влади, провідні економісти області, підприємці, банкіри, логісти, маркетологи, бухгалтери, перекладачі, викладачі вузів.