Юридична клініка


Юридична клініка УжНУ є структурним підрозділом Ужгородського національного університету, і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів юридичного факультету під керівництвом та кураторством викладачів юридичного факультету УжНУ.

Метою юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
 • забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва вищого навчального закладу із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

​Основні завдання юридичної клініки:

 • надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

​Юридична клініка діє за принципами:

 • поваги до права, справедливості, людської гідності;
 • спрямованості на захист прав і свобод людини;
 • гуманізму;
 • законності та верховенства права;
 • об'єктивності;
 • безоплатності надання правової допомоги;
 • конфіденційності;
 • компетентності та добросовісності.