Абітурієнту

Правила прийому до ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому, затверджуються Вченою радою, розміщуються на веб-сайті і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому подаються ДВНЗ "УжНУ", що претендує на отримання місць за кошти державного бюджету на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань), до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 29.08.2019