Філія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів

081 Право

Основний фокус навчання робиться на спеціальній освіті та професійній підготовці у сфері, що передбачає оволодіння правовими навичками різних галузей права; різні види правової допомоги; створення правових актів та текстів; науково-практичне тлумачення права; вивчення галузей матеріального та процесуального права.

Сьогодні випускники спеціальності затребувані у:

- сфері судових та правоохоронних органів: секретар суду, секретар судового засідання; державний виконавець;

- сфері органів державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби, посади службовців органів місцевого самоврядування;

- робота в якості суб’єктів господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції; приватні виконавці.

Перелік дисциплін відповідно до навчального плану спеціальності 081 «Право» (детальна інформація у відповідних папках Інфоцентру):

Історія та культура України; Іноземна мова; Філософія; Ділова українська мова; Інформаційні технології в юриспруденції; Логіка; Теорія держави і права; Історія держави і права України; Конституційне право України; Адміністративне право; Екологічне право; Цивільне право (загальна частина); Кримінальне право (загальна частина); Цивільне право (особлива частина); Кримінальне право (особлива частина); Господарське право; Трудове право; Кримінальний процес; Цивільний процес; Історія держави і права зарубіжних країн; Юридична деонтологія; Судові та правоохоронні органи України; Конституційне право зарубіжних країн; Фінансове право; Соціологія права; Міжнародне право; Господарський процес; Адміністративне судочинство; Муніципальне право; Римське право; Кримінологія; Теорія кримінально-правової кваліфікації; Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві; Кримінальна юстиція; Криміналістика; Кримінально-виконавче право; Доказування і досудове розслідування кримінальних правопорушень; Адвокатура України; Практикум із складання кримінально-процесуальних документів на стадії досудового слідства; Особливості проведення негласних слідчих дій; Організація роботи органів прокуратури; Юридична психологія; Земельне право; Порівняльне правознавство; Держава і церква; Публічна служба; Інформаційне право; Міграційне право; Актуальні проблеми розвитку правової системи; Виборче референдумне право; Органи виконавчої влади в Україні; Порівняльно-адміністративне право; Захист прав в публічному урядуванні; Захист прав людини ЄСПЛ; Економіка; Менеджмент; Право інтелектуальної власності; Патентне право; Європейська конвенція з прав людини як джерело права; Права людини; Право ЄС; Право США; Історія вчень про державу і право; Історія правових і політичних вчень; Конституційно-процесуальне право; Конституційно-порівняльне право; Митне право; Страхове право; Політологія; Соціологія; Сімейне право; Правові основи інвестиційної діяльності; Захист цивільних прав у практиці ЄС; Спадкове право; Аграрне право; Господарське право зарубіжних країн; Цивільно-правова документація; Недоговірні зобов’язання; Організація правової роботи у сфері господарювання; Правове регулювання бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності; Правове регулювання туристичної діяльності; Право соціального забезпечення; Управління в галузі використання і охорони земель; Відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; Державно-конфесійне право; Природоресурсне право; Військове право; Медичне право; Актуальні проблеми організації публічної влади України; Міжнародно-правові норми та механізми їх реалізації; Конституційні права і свободи; Транспортне право; Правове регулювання доступу до інформації; Практика Європейського суду з прав людини.Відповідальний за інформацію: Вархолик Галина Володимирівна
Дата оновлення інформації: 02.05.2019